Military Origins of Surnames in Bosnia and Herzegovina

Indira Šabić

Abstract


In the paper, the surnames of military origins in Bosnia and Herzegovina are given and analysed. The examples in this paper are excerpted from the scientific studies and dictionaries of Bosnian- Herzegovinian surnames and the telephone directories of Bosnia and Herzegovina published in the period from 1960 to 2007. In the formation of military surnames, it is possible to establish two ways: a) direct naming in relation to military motive, without formation; and b) indirectly naming (by the name of the father or grandfather) with formation by suffixation. With regard to their semantic realia which surved motives in the process of naming, the following types of military surnames are given: surnames by military rank, surnames by the use of the weapons, surnames by the status (martydom or victim surnames and surnames by somatic disadvantage), and surnames by family stratification.

Keywords


anthroponimy; acculturation; militarism; motive for the appointment; military surnames

Full Text:

PDF

References


Brozović Rončević, Dunja (2003), “Turski jezični sloj u hrvatskim prezimenima”, Od indoeuropeistike do kroatistike: Zbornik u čast Daliboru

Brozoviću, 67–77

Herskovits, M. J. (1939), Acculturation: The Study of Cultural Contacts, New York

HODC (2004), Historija Osmanske države i civilizacije, priredio: Ekmeleddin Ihsanoğlu,

Husić, Aladin (2016), “O regrutaciji u adžemi oglane u Bosni 1565. godine”,

ODC (2004), Anali GHB 45 (37), str. 43-62.

IRCICA Istanbul, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo

Imamović, Mustafa (1997), Historija Bošnjaka, Preporod, Sarajevo

Kasumović, Fahd (2011), “Prijelazi na islam u sidžilima sarajevskog šerijatskog suda iz prve polovine 19. stoljeća”, u: Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju: zbornik radova 1, Institut za istoriju, Sarajevo, 215-239.

Klaić, Bratoljub (1982), Rječnik stranih riječi, Nakladni zavod MH, Zagreb

Kont, Fransis (1989), Nastanak i razvoj slovenskih civilizacija u Evropi (VI– XIII vek), Tom I, i Tom II, Biblioteka Retrospektive, Beograd.

Kreso, Muharem (2013), Iskustva odbrane Bosne i Hercegovine, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo

Linton, R. (1940), Acculturation in Seven American Indian Tribes, New York

Skok, Petar (1971), Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb

Slovo o Maku (2017), Dokumentarni film Slovo o Maku, Arhiv BHRTV i FTV, autorica Alema Kazazić, urednik Namik Kabil

Stojak, Rudi (1995), “O fenomenima antagonističke akulturacije”, Naučni skupovi Psihosocijalni aspekti rata u Republici Bosni i Hercegovini,ANUBiH, knjiga 25, Sarajevo, 19–27

Šabić, Indira (2017), Antroponimija i toponimija bosanskoga srednjovjekovlja, Dobra knjiga, Sarajevo

Šimunović, Petar (1985), Naša prezimena – porijeklo, značenje, rasprostranjenost, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb

Škaljić, Abdulah (1989), Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Svjetlost, Sarajevo

Vlašić, Anđelko (2015), “Danak u krvi sultanu Osmanskog Carstva” (Tribute in blood to the sultan of the Ottoman Empire), History.info: povijesni časopis, br. 1, 20–27


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.