The Potential of Ethnic - Myth as a Means of Mobilization-resource Approach

Abdel Alibegović

Abstract


In this article, the author seeks to theoretically problematize the complexity, both temporal and conceptual, concerning the different uses of the concept of ethnicity with all its terminological relatives and derivatives. Special emphasis is given to the motives of interest in the phenomenon of ethnicity, in terms of the importance of the potential that it carries or that it can dispose with, or the ways it can be used, especially for political mobilization. Two prominent issues were considered, important for understanding the phenomenon of ethnicity, concerning the longevity of ethnic communities and the foundations of the political mobilization of ethnic communities. The article also gives an overview of the phenomena of popularizing discourse on ethnicity, irresponsible or careless speech, the use of ethnicity as a concept for all opportunities and a review of the practice of categorizing ethnicity into dangerous terms. The focus of interest is focused on problematizing the significance of signs, symbols and meanings in the identification and self-identification of ethnic communities, as well as on the meaning of mythic symbols and their irrational merits, and all the time keeping in mind Weber’s view of the primary task of the science about society regarding the discovery of meaning social and cultural phenomena.

Keywords


ethnicity; political mobilization; resource approach; theory of elite; myth; understanding sociology

Full Text:

PDF

References


Antić, Ana (2003), “Evolucija i uloga tri kompleksa istorijskih mitova u srpskom akademskom i javnom mnijenju u posljednjih deset godina”, u: Historijski mitovi na Balkanu, Zbornik radova, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, str. 259-290

Antić, Ljubomir (2007), Velikosrpski nacionalni programi, Ishodišta i posljedice, Hrvatski institut za povijest, Zagreb

Cohen, Abner (1977), Two-Dimensional Man, An essay on the anthropology of power and symbolism in complex society, University of California Press, Berkeley and Los Angeles

Đerić, Gordana (2005), Pr(a)vo lice množine: Kolektivno samopoimanje i predstavljanje: mitovi, karakteri, mentalne mape i streotipi, Institut za filozofiju i društvenu teoriju „Filip Višnjić“, Beograd

Haralambos, Michael, Martin Holborn (2002), Sociologija: Teme i perspektive, Golden marketing, Zagreb

Jovanović, Slobodan (1964), Jedan prilog za proučavanje srpskog nacionalnog karaktera, Vindzor, Kanada

Kalanj, Rade (2005), Suvremenost klasične sociologije, Politička kultura, Zagreb

Kalanj, Rade (2008), Modernizacija i identitet, Politička kultura, Zagreb

Lallement, Michel (2004), Istorija socioloških ideja, Od početka do Vebera, Tom I, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

Lavić, Senadin (2014), Leksikonu socioloških pojmova, Fakultet političkih nauka, Sarajevo

Malešević, Siniša (2009), Sociologija etniciteta, Edicija Reč, Beograd

Miler, David (1995), On Nationality, Clarendon Press, Oxford

Miščević, Nenad (2006), Nacionalizam, Etički pogled, Kruzak, Zagreb

Muminović, Rasim (2000), Zarobljeni um, Harfo-graf, Tuzla

Paić, Žarko (2005), Politika identiteta: kultura kao nova ideologija, Antibarbarus, Zagreb

Paić, Žarko (2009), Zaokret, Litteris, Zagreb

Rak, Pavle (1994), Pravoslavna duhovnost i rat, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, Vol. 3 No. 2-3 (235-246), Zagreb

Rihtman-Auguštin, Dunja (1999), Narodna kultura i hrvatski etnomit, Zbornik radova Kultura, etničnost, identitet, priredila Čačić-Kumpes, Jadranka, Institut za migracije i narodnosti, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, (str.183-190)

Skledar, Nikola (1999), Etničnost i kultura, Zbornik radova Kultura, etničnost, identitet, priredila Čačić-Kumpes, Jadranka, Institut za migracije i narodnosti, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, str. 41-50

Smith, Anthony (2003), Nacionalizam i modernizam: kritički pregled suvremenih teorija nacija i nacionalizma, Fakultet političkih znanosti, Zagreb

Spahić, Vedad (2016), Književnost i identitet: Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji/konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta, Lijepa riječ -BZK Preporod, Tuzla

Vrcan, Srđan (1999), “Znakovita zbrka oko etničkog”, Zbornik radova Kultura, etničnost, identitet, priredila Čačić-Kumpes, Jadranka, Institut za

migracije i narodnosti, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, str. 15-39

Vučić, Petar (2005), Fenomenologija nacije, Prema novoj znanstvenoj paradigmi, Graphis, Zagreb

Žanić, Ivo (1999), Kosovski mit i jugoslovenska mentalna sukcesija, Zbornik radova Kultura, etničnost, identitet, priredila Čačić-Kumpes, Jadranka, Institut za migracije i narodnosti, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, str. 191-206

Žiga, Jusuf i Đozić, Adib (2013), Sociologija, BKC, Sarajevo, Off-set, Tuzla

Županov, Josip (1999), “Etičnost i kultura: politička mobilizacija i opstanak”, Zbornik radova Kultura, etničnost, identitet, priredila Čačić-Kumpes, Jadranka, Institut za migracije i narodnosti, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, str. 173-182


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.