Social Conditions for Practicing the Rights and Freedom of Religion at the University of Tuzla and High Schools in Tuzla

Emir Džambegović

Abstract


The existence of social conditions for practicing the rights and freedom of religion is not expressed by proclaiming the values, but by enabling them in practice. Research shows that social conditions for practicing the rights and freedom of religion, on numerous occasions, are expressed (only) by limiting the practice and freedom of religion of high school and university students. On the other hand, most managers of these public institutions find it easier to preserve the state of ignoring the practice of religion and leading it towards complete intimidation rather than enabling the students to practice religion freely. From the arguments stated above, we can conclude that the practice of religion in public institutions of the city of Tuzla is treated in a discriminating manner, in a discourse advocating on behalf of secularism as an ideology, even though the practice of the rights and freedom of religion does not represent a violation of a secular order. These restrictions are exercised through the ignoring of the practice of religion based on the collective lack of knowledge and preconceptions on the Code of Islam. These are also influenced by the collective ignorance on the rights and freedom of religion, the ignorance of practitioners of religion as well as those who ignore the needs of believers. This work shows specific problems and solutions for this issue, which were examined during research.


Keywords


Religious Rights and Freedoms, Islam, Bosniaks, Tradition

Full Text:

PDF

References


Abazović, Dino (2006), Za naciju i Boga - Sociološko određenje religijskog nacionalizma, Magistrat i Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu

Abazović, Dino (2012), Bosanskohercegovački muslimani između sekularizacije i desekularizacije, Synopsis, Zagreb-Sarajevo.

Balansiranje između slobode govora i prava na religiju, Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije (2012), održane 26. 09. 2009. godine u Sarajevu, ured. Marko-Antonio Brkić, Međureligijski institut Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Casanova, Jose (1994), Public religion in the modern world, University of Chicago Press, Chicago

Cvitković, Ivan (1996), Sociologija religije, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Cvitković, Ivan (2004), Sociologija religije, DES, Sarajevo

Džambegović, Emir, (2014), Kreiranje imidža Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 2. izd., El-Kalem, Sarajevo

Franklin, Bob; Martin Hamer; Mark Hanna; Marie Kinsey, John E. Richardson (2005), Key Concepts in Journalism Studies, SAGE Publications Ltd, London

Galter, Hannes D. (2004), Mahrama ili zar: historija kulture jednog orijentalnog fenomena Sarajevo: Ljiljan

Habermas, Jirgen, (2002), Postmetafizičko mišljenje Beogradski krug

Hamilton, Malkolm (2003), Sociologija religije, Clio, Beograd

Jakelić, Slavica (2003), “Sekularizacija: teorijski i povijesni aspekti”, u Vukomanović, Milan, Marinko Vučinić (prir.) Religijski dijalog – drama razumijevanja, Beogradska otvorena škola, Beograd

Korkut, Besim, (1998), Kur’an s prevodom, Kompleks Hadimul-l-Haramejniš-Šerifejni-l-Melik Fahd za štampanje Mushafi Šerifa, Medina

Kovačević, Emir (2013), Sloboda vjere u presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, CNS, Sarajevo

Mardešić, Željko (2007), Rascjep u svetome, Kršćanska sadašnjost, Zagreb,

Riis, O. (1993), „Recent Developments in the Study of Religion in Modern Society“, Acta Sociologica, 36, 371-383

Šeta, Đermana (2011), Zašto marama? Bosanskohercegovačke muslimanke o životu i radu pod maramom, Centar za napredne studije, Sarajevo

Vreg, France (1991), Demokratsko komuniciranje, Sarajevo

Zgodić, Esad (1998), Država, nacija, demokratija, Kantonalni odbor SDPBiH, Sarajevo


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.