Semantic Groups of Orientalisms in Narrative Night in the Vizier Town of Skender Kulenovic

Amela Bajrić

Abstract


The lexical level in the language is the level that offers the most abundant material for re- search. This paper deals with the analysis and presentation of semantic groups of orientalisms in Skender’s first short story „Night in the vizier town“ and their attributes, in context of aut- hor’s intention to represent cultural context and mentality of bosnian inhabitant. Orientalisms have remarkable stylistic potential in this short story and Kulenovic created an autentic verbal framework where he put the action and described character and events by using them. The paper primarily focused on the number of lexemas that have the symbols of spiritual and ma- terial culture, considering that the story shows events from the time of the Ottoman Empire, therefore this short story presents very good basis for our analysis.


Keywords


Skender Kulenovic; language contact; lexicon; orientalism; semantic groups.

Full Text:

PDF

References


Belić, Aleksandar (1960), Pravopis srpskohrvatskoga književnog jezika sa pravopisnim rječnikom, Matica srpska – Matica hrvatska, Novi Sad – Zagreb.

Halilović, Senahid; Tanović, Ilijas, Šehović, Amela (2009), Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik, Slavistički komitet, Sarajevo. (dostupno na: http://www.slavistickikomitet.ba/GGSRBJ.pdf)

Halilović, Senahid; Palić, Ismail; Šehović, Amela (2010), Rječnik bosanskoga jezika, Filozofski fakultet, Sarajevo.

Isaković, Alija (1992), Rječnik karakteristične leksike u bosanskome jeziku, Svjetlost, Sarajevo.

Jahić, Dževad (1999), Bošnjački narod i njegov jezik, Knj. 1, Ljiljan, Sa- rajevo.

Memić, Nedad (2014), Rječnik germanizama i austrijacizama u bosanskome jeziku, Connectum, Sarajevo.

Peco, Asim (1981), „Turcizmi u romanu Derviš i smrt u funkciji djela“ u: Odjek : revija za umjetnost, nauku i društvena pitanja / ur.: Mile Stojić. Go- dina XXXIV, 15-31. oktobar, Sarajevo.

Popović, Đorđe (2014), Rečnik turcizama, Partenon, Beograd.

Smailović, Ismet (1977), Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Institut za jezik i književnost u Sarajevu – Odjeljenje za jezik. Sarajevo.

Spahić, Vedad (2016), Književnost i identitet: Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji/konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta, Lijepa riječ – BZK ˝Preporod˝, Tuzla

Šabić, Indira (2016), ˝Literarna imena dramskih tekstova u Bosni i Hercego vini˝, Književni jezik 27, Institut za jezik u Sarajevu, str. 129-151.

Šabić, Indira (2017), Antroponimija i toponimija bosanskoga srednjovjekov- lja, Dobra knjiga, Sarajevo.

Šator, Edim (2016), „Orijentalizmi u djelu Skendera Kulenovića“, Istraživa- nja. Issue 11, str. 63-70, Mostar.

Šehović, Amela; Haverić, Đenita (2017), Leksika orijentalnog porijekla u frazemama bosanskoga jezika. Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

(elektronsko izdanje dostupno na: http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/LEKSIKA_ORIJENTALNOG_PORIJEKLA_U_FRAZEMAMA_BOSAN- SKOG_JEZIKA.pdf)

Škaljić, Abdulah (2014), Turcizmi u našem jeziku, Karika, Sarajevo.

Vajzović, Hanka (1999), Orijentalizmi u književnom djelu: lingvistička analiza, Institut za jezik, Sarajevo.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.