The Perception of the Other and the Topos of Boundary in Priča O Kmetu Simanu

Vildana Pečenković

Abstract


The experience of the interaction of the Self with the Other is inherently linked with the matters of selfdetermination, the constitution of ones identity and its narativisation, all of which deal with self-interpretation. In the context of that process, the issue of the communication with the Other is of extreme importance, while the discourse of identity is a valuble, indispensable part of the power strategy, submission, but of resistance as well.
As the Other is positioned at a distance which separates the Self and the Other, the subject always establishes a boundary which becomes the place for both the re/construction of identity and for its complete transformation. Applying these notions to Andrić’s story titled Priča o kmetu Simanu, one discovers the fragility of the identity’s inner cohesion and the multiple dispersion of differences which come as a result of the contact with the Other, and with oneself.


Keywords


Ivo Andrić; Priča o kmetu Simanu; identity; boundaries; Otherness

Full Text:

PDF

References


Andrić, Ivo (1990), Put Alije Đerzeleza: Pripovijetke, Mladost, Zagreb

Assmann, Jan (2005), Kulturno pamćenje: Pismo, sjećanje i politički identitet u ranim visokim kulturama,Vrijeme, Zenica

Baba, Homi K. (2004), Smeštanje kulture, Beogradski krug, Beograd

Berger, Peter, Thomas Luckmann (1992), Socijalna konstrukcija zbilje,

Naprijed, Zagreb

Džafić, Adnan, Nezir Krčalo (2017), Kriza identiteta u savremenim društvima (povratak ka izvjesnosti), autorsko izdanje, Sarajevo

Lešić, Zdenko (2003), Nova čitanja: Poststrukturalistička čitanka, Buybook, Sarajevo

Loomba, Ania (2005), Colonialism/Postcolonialism, Routledge, London and New York

Maalouf, Amin (2002), U ime identiteta: Nasilje i potreba za pripadnošću,

Prometej, Zagreb

Nemec, Krešimir (2006), Putovi pored znakona: Portreti, poetike, identiteti, Naklada Ljevak, Zagreb

Peternai Andrić, Kristina (2012), Ime i identitet u književnoj teoriji,

Antibarbarus, Zagreb

Pužar, Aljoša (2007), U tamni vilajet: Kulturalni studiji liminalnosti,

Antibarbarus, Zagreb

Riker, Pol (2004), Sopstvo kao drugi, Jasen, Beograd

Spahić, Vedad (2016), Književnost i identitet: Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji/konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta, Lijepa riječ – BZK „Preporod“, Tuzla

Škvorc, Boris, Nebojša Lujanović (2010), ”Andrić kao model izmještenog pisca (ili kako je otvoren prostor za ‘pozicioniranje između’nacionalnoga korpusa i kulturalnih paradigmi)”, Fluminensia, god. 22, br. 2, str. 37-52.

Škvorc, Boris (2011), ”Utjecaj kolonijalnih ishodišta i postkolonijalnih okvira na čitanje (pričanje) nacije kod Andrića, Krleže i Nazora”, Časopis za hrvatske studije, Vol. 7, str. 169-227.

Zieliński, Bogusław (2003), ”Andrić kao afirmator kulturne simbioze u

Bosni”, Zbornik Ivo Andrić i njegovo djelo, Sveučilište u Mostaru, Mostar,

str. 25–37.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.