Province of Dalmatia in the First Half of the 5th Century

Bego Omerčević

Abstract


After Theodosius’ division of the Roman Empire into the Western and Eastern Empire, the Roman province of Dalmatia fell under the western part of the Empire. During the first half of the fifth century, the province of Dalmatia faced numerous problems. Among other problems, the following two are the most important. The first problem is related to an increase in invasions of barbarian tribes, which killed local population in large numbers and ravaged it, while the other problem is related to the crisis of the Empire, which was manifested in the violent rise to power on the part of usurper emperors. This situation would last until 437, when the province of Dalmatia, at the discretion of Galla Placidia, was ceded to the eastern part of the Roman Empire. However, such situation did not fundamentally change anything. The problems that the province of Dalmatia faced were still the cause of all of its misfortunes and difficulties.

Keywords


the Roman Empire; the Western Roman Empire; the Eastern Roman Empire; the province of Dalmatia; barbarians; Christianity;

Full Text:

PDF

References


Cassiodorus Senator (1992), Variae (S. J. B. Barnish), Liverpool University Press

Codex Iustinianus, Corpus iuris civilis 2 (1895), ed. P. Kreuger, Berlin

Hieronymus (1910/1918), Epistulae in: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (ed. I. Hilber) Wien: Austrian Academy of Sciences

Jordanes (1982) Getica, tr. Th. Mommsen, MGH AA 5/1, München

Orosius Paulus (1964) The Seven Books of History Against the Pagans, in: Fathers of the Church 50 (tr. R. Deferrari), Washington

Paulinus (1888), Epigramma, ed. C. Schenkl, CSL 16 (1), Vienna

Priscus, Fragmenta, in: The Fragmentary classicising historians of the Late Roman Empire (tr. R. C. Blockley), Liverpool 1981-1983, 227 – 377.

Procopius Caesariensis (1905), Bellum Vandalicum, in: Procopii Caesariensis Opera Omnia, (ed J. Haury), vol. I, Lipsiae

Zosimus (1982), New history, (tr. R.T Ridley), Sydney

Abramić, Mihovil (1991), ”O povijesti Salone“, u: Antička Salona, (ur. N. Cambi), Split

Andrić, Stanko (2002), ”Južna Panonija u doba velike seobe naroda“, Scrinia Slavonica, 2, 117-167.

Basler, Đuro (1958), ”Bazilike na Mogorjelu“, Naše starine, V, 45 -62.

Basler, Đuro (1972), Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini, Sarajevo

Basler, Đuro (1984), ”Kasnoantičko doba“, u: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Bojanovski, Ivo (1982), ”Prilozi topografiji antičke Argentarije. Slučajni arheološki nalazi s područja Domavije I“, Članci i Građa za kulturnu istoriju istočne Bosne,14, 137 – 183.

Cambi, Nenad (2007), Das frühe Christentum, in Kroatien in der Antike, Mainz

Cambi, Nenad (2014), Početci kršćanstva u Dalmaciji: povijesni aspekt, Zagreb

Čremošnik, Irma (1958), ”Arheološka istraživanja u okolici Bihaća“, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, XIII, 117-136.

Črnja, Zvane (1965), Kulturna historija Hrvatske, Zagreb

Drinkwater, John F. (1998), ”The Usurpers Constantine III (407 – 411) and Jovinus, in: Britannia“, 29, 269 - 298.

Drča, Branko (2005), ”Jedna nesvakidašnja silikva iz Sirmijuma“, Numizmatičar, 24-25, 141-142.

Gabričević, Branimir (1987), Studije i članci o religijama i kultovima antičkog svijeta, Split

Gavrilović Vitas, Nadežda – Popović, Bojan (2015), ”Kasnoantički domus u Skelanima“, Starinar, n.s. knj. LXV, 197-220.

Glavaš, Tihomir (2006), ”Sakralne građevine u širokobriješkom kraju od ranog kršćanstva do kraja srednjeg vijeka (IV.-XV.st)“, u: Sto godina nove crkve na Širokom Brijegu 1905.- 2005., Zbornik radova Franjevačkog samostana, Široki Brijeg, 23 - 47.

Gračanin, Hrvoje (2005), ”Huni i južna Panonija“, Scrinia Slavonica, sv. 5, br. 1, 9-47.

Gračanin, Hrvoje (2006), ”Goti i južna Panonija“, Scrinia Slavonica, sv. 6, br. 1, 83-126.

Gračanin, Hrvoje (2008), ”Kršćanstvo i crkva u kontinentalnoj Hrvatskoj u ranom srednjem vijeku (VI – XI st.)“, Crkvena kulturna dobra, 6, 70-84.

Imamović, Enver (1976), ”Eksploatacija zlata i srebra u rimskoj provinciji Dalmaciji“, Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, XXI – XXVII, 7-27.

Imamović, Enver, (1985), ”Rimske rudarske ceste na području Bosne i Hercegovine“, Prilozi, Časopis Instituta za istoriju u Sarajevu, XX/21, 31-52.

Imamović, Enver (2002), ”Srebrenica i okolica u rimsko doba“, Članci i Građa za kulturnu istoriju istočne Bosne, XVII, 7-37.

Imamović, Mersiha (2016), ”Provala Gota u rimsku provinciju Dalmaciju i njihov utjecaj na društveno – političke, privredne i kulturne tokove“, Historijska misao, 2 (2), 31 – 66.

Kale, Edvard (1988), Povijest civilizacija, Zagreb

Katić, Miroslav (2003), ”Nova razmatranja o kasnoantičkom gradu na Jadranu“,

Opuscula archaeologica, 27, 523 - 528.

Kazanski, Michel - Ivanišević, Vujadin (2014), ”Severni Ilirik i varvari u vreme seobe naroda (4-6. vek)“, Starinar, LXIV, 131 – 160.

Kuosmanen, Päivi, (2013), The Nature of Nomadic Power. Contacts between the Huns and the Romans during the Fourth and Fifth Centuries, Finska

Liebeschuetz, John H. W. G. (1998), Barbarians and Bishops. Army Church, and State in the Age of Arcadius and Chrysostom, Oxford: Oxford University Press.

Matijašić, Robert (1993), ”Starija povijest Istre i neki njezini odrazi na novije razdoblje“, Društvena istraživanja, 6(7), br. 4-5, 569-585.

Matijašić, Robert (2001), ”Anonimni Ravenjanin, Istra i biskupska Središta”, Acta Histriae, 9, 285-294.

Miletić, Nada (1988), ”Rani srednji vijek“, u: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 375 - 475.

Milovanović, Bebina (2013), ”Soldiers, medals and military insignia on tombstones from Viminacium (Vojnici, odlikovanja i vojno znakovlje na nadgrobnim spomenicima iz Viminacija)“, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. s., XLVI, 159 – 184.

Nagy, Tibor (1971), ”The Last century of Pannonia in the Judgement of a New Monograph“, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, vol. 19, Budimpešta, 299 -345.

Nistorr, Ion (2002), Istoria Românilor, Bukurešt

Nikolanci, Mladen (1985), ”Dalmatinska dinastija i propast Zapadnog Rimskog carstva“, Radovi Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu, 18, 5 - 22.

Omerčević, Bego (2006), ”Refleksije krize i propasti Rimskog carstva na prostore današnje Bosne i Hercegovine“, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 7, 115-125.

Omerčević, Bego (2007), ”Rimska cesta Salona-Servitium“, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, VIII, 17-33.

Omerčević, Bego (2010), Bosna i Hercegovina u vrijeme kasne antike, Tuzla 2010.

Omerčević, Bego – Imamović, Mersiha (2015), ”Najstariji korijeni građanskog društva na tlu današnje Bosne i Hercegovine“, Historijska misao, 1(1) 11 – 27.

Oost, Stewart I. (1968), ”Galla Placidia and the Law“, Classical Philology, 63, 114 – 121.

Posavec, Vladimir (2007), Dalmacija u vrijeme Marcelina i Julija Nepota, Split

Sergejevski, Dimitrije (1959), ”Bazilike u Nerezima i Docu“, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, n.s., XIV, 163 -173

Schmidt, Ludwig (1934), Geschichte der deutschen Stämme bis zum Augang der Völkerwanderung: Die Ostgermanen, München

Suić, Mate (1976), Antički grad na istočnoj obali Jadrana, Zagreb

Strika, Zvjezdan (2004), ”Kada i gdje se prvi put spominje zadarski biskup“, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 46, 31-64.

Šišić, Ferdo (1916), Pregled povijesti hrvatskoga naroda od najstarijh dana do godine 1873, Zagreb

Šišić, Ferdo (1925), Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Zagreb

Škegro, Ante (1999), Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije, Zagreb

Tomasović, Nives (2014), ”Eleusina-Lesina-Hvar“, Prilozi povijesti otoka Hvara, XII, 59-84.

Turnbull, Stephen – Dennis, Peter (2004), The Walls of Constantinople AD 324-1453, Oxford

Vežić, Pavuša, (2011),”Dalmatinski trikonhosi“, u: Ars adriatica, 1, 27–66.

Wolfram, Herwig, History of the Goths (tr. Thomas J. Dunlap), Berkeley-Los Angeles-London 1990.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.