The Age of the Human Picture: On the Scientific Opus of Almir Bašović

Lamija Milišić

Abstract


This text aims to give an overview of the scientific work of Almir Bašović, literary theorist, playwright and professor at the Department of Comparative Literature and Librarianship of the UNSA Faculty of Philosophy and at the Academy of Performing Arts in Sarajevo. The work is methodologically based on the thesis about Bašović’s “search for the human picture”, which is recognized as a continuum in both the literary theory and the dramatic opus of this author. Consequently, the paper offers an overview of articles, essays, reviews, and books by Almir Bašović - arranged not chronologically, but according to the appropriate set thesis, which is proven through this text to give a new look at the author’s scientific and literary works.

Keywords


Almir Basovic; theater; drama; border; frame; mask

Full Text:

PDF

References


Bašović, Almir (2005), ˝Tijelo i granica˝, Život – Časopis za književnost i kulturu, No. 7-9, 60-76.

Bašović, Almir (2006a), ˝Poetika odustajanja˝, u: Tvrtko Kulenović, Glasovi (radiodrame), Connectum, Sarajevo, 155-164.

Bašović, Almir (2006b), ˝Srednjovjekovni modeli, naši savremenici˝, Sarajevske sveske, br. 11/12, Mediacentar Sarajevo, Sarajevo, 199-215.

Bašović, Almir (2008), Čehov i prostor, Sterijino pozorje, Novi Sad

Bašović, Almir (2009), ˝Rat i vrijeme u romanima Tvrtka Kulenovića˝, ODJEK – revija za umjetnost, nauku i društvena pitanja, No. 2, 10-13.

Bašović, Almir (2010a), ˝Svjedok i svjedočenje u Karahasanovim romanima˝, ODJEK – revija za umjetnost, nauku i društvena pitanja, No. 2, 49-55.

Bašović, Almir (2010b), ˝Vrijeme misionara ili ništa se ne događa osim historije˝, u: Drama i vrijeme - vrijeme kao dramska tema i dramsko sredstvo, forme vremena i slike vremena, Dobra knjiga, Sarajevo, 229-239.

Bašović, Almir (2011), ˝Saturnova djeca i Buchnerova kopilad˝, Sarajevske sveske, 29/30, Mediacentar Sarajevo, 229-249.

Bašović, Almir (2012a), ˝Andrićeva pripovjedačka tehnika i dramska forma˝, u: Tošović, Branko (ur.), Ivo Andrić – Literat und Diplomat im schatten zweier Weltkriege (1925-1941) / Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925-1941), Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, Graz – Beograd, 73-91.

Bašović, Almir (2012b), ˝Smijeh kroz suze: na primjerima iz ruske i bh. Drame˝, u: Bosanskohercegovački slavistički kongres. Zbornik radova / Književnost (knjiga 2), Sarajevo, 173-188.

Bašović, Almir (2013a), ˝Čitanje Krleže u BiH˝, u: Miroslav Krleža: zbornik radova sa simpozija u povodu 120. obljetnice rođenja, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb

Bašović, Almir (2013b), ˝Unutra i vani – dramski tekst i glumačka igra kod Gavelle˝, u: Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, Vol. 39 No, 1, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Književni krug Split, Split, 235-251.

Bašović, Almir (2014), ˝Hrvatski dramatičari na sarajevskim scenama˝, u: Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, Vol. 40 No. 1, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Književni krug Split, Split, 284-296.

Bašović, Almir (2015a), ˝Izlazak iz mraka˝, u: Svetozar Ćorović, U mraku (drama u tri čina), SPKD “Prosvjeta”, Sarajevo, 5-19.

Bašović, Almir (2015b), ˝Književne slike Gavrila Principa˝, u: Preljević, Vahidin, Clemens Ruthner (ur.), Sarajevski dugi pucnji 1914.: događaj - narativ - pamćenje, Vrijeme, Zenica, 317-344.

Bašović, Almir (2015c), Maske dramskog subjekta: Govoreći subjekt i autorska pozicija na primjeru drame s kraja XIX i početka XX stoljeća, Buybook, Sarajevo/Zagreb

Bašović, Almir (2015d), ˝Shakespeareova odbrana ceha˝, ŽIVOT, br. 1-2, Društvo pisaca BiH, Sarajevo, 149-157.

Bašović, Almir (2015e), ˝Sjećanje i pamćenje na primjeru Feldmanovog ‘Zeca’ i Krležine ‘Galicije’˝, u: Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, Vol. 41 No. 1, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Književni krug Split, Split, 283-297.

Bašović, Almir (2015f), ˝Slovensko gledališče v bosansko-hercegovski reviji Pozorište˝, Bilten FBS, No. 21-22, Festival Borštnikovo srečanje, Maribor, 195-210.

Bašović, Almir (2016a), ˝Glas iz publike˝, u: Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, Vol. 42 No. 1, 448-461, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Književni krug Split, Split

Bašović, Almir (2016b), ˝Smijeh i kikot kod Hamze Hume˝, u: Hadžizukić, Dijana, Edim Šator (ur.), Zbornik radova. Naučni skup Slovo o Hamzi Humi. Mostar, 21–22. 4. 2016. godine, edicija Posebna izdanja, knj. 27, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Mostar – Sarajevo

Bašović, Almir (2017a), ˝Lektira i ogledalo˝, u: Bašović, Almir, Ajla Demiragić, Marina Katnić-Bakaršić (ur.), Život, narativ, sjećanje: prof. dr. Nirman Moranjak-Bamburać, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 33-40.

Bašović, Almir (2017b), ˝Prisutno i odsutno u Begovićevim dramama˝, u: Matičević, Ivica (ur.), Milan Begović: zbornik radova sa simpozija u povodu 140. obljetnice rođenja, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 7-30.

Bašović, Almir (2018a), ˝Andrićev teatar povijesti˝, Nova Istra - Časopis za književnost, umjetnost i kulturu, Sv. 61, Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, Pula, 68-85.

Bašović, Almir (2018b), Četiri i po drame, Connectum, Sarajevo

Bašović, Almir (2018c), ˝Drame Janka Polića Kamova˝, Republika – Časopis za književnost, umjetnost i društvo, No. 1-2, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 57-62.

Bašović, Almir (2018d), ˝Ironija i satira kod Branka Ćopića i Derviša Sušića˝, u: Hansen-Kokoruš, Renate, Darko Lukić, Boris Senker (ur.), Satire und Komik in der bosnisch-herzegowinischen, kroatischen, montenegrinischen und serbischen Literatur, Grazer Studien zur Slawistik, Hamburg, 125-143.

Bašović, Almir (2018e), ˝Tranzicija, torta, žica… – O dramama Predraga Lucića˝, Život – Časopis za književnost i kulturu, No. 1-2, Društvo pisaca u BiH, Sarajevo, 20-24.

Bašović, Almir (2020), ˝Čehov – naš savremenik˝, DHS – Društvene i humanističke studije br. 3 (12), Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, 137-156.

Bašović, Almir, Sava Anđelković (ur.) (2010), Drama i vrijeme - vrijeme kao dramska tema i dramsko sredstvo, forme vremena i slike vremena, Dobra knjiga, Sarajevo

Bašović, Almir, Ajla Demiragić, Marina Katnić-Bakaršić (ur.) (2017), Život, narativ, sjećanje: prof. dr. Nirman Moranjak-Bamburać, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo

Greimas, Algirdas Julien (1987), On Meaning: Selected Writings in Semiotic Theory, University of Minnesota Press, Minneapolis

Heidegger, Martin (1969), Doba slike svijeta, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Jovanov, Svetislav (2018), ˝Pogovor˝, u: Četiri i po drame, Connectum, Sarajevo, 231-242.

Meletinski, Jeleazar (2011), O književnim arhetipovima, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.