Roles and Joint Activities of Pedagogues And Psychologists in Schools

Margareta Skopljak, Tatjana Mihajlović, Jelena Kovačević

Abstract


The goal of this research was to investigate a deeper meaning of school pedagogues and psychologists about the specifics of their roles and joint activities. In that sense, we have conducted qualitative research by using the focus group method. The final version of the code tree created 5 areas, 15 categories,
with accompanying dimensions. The obtained results showed there is overlapping between pedagogue and psychologist roles in schools. In several activities they jointly plan and realize, the most dominating are: counseling work with students, parents, and teachers, enrollment to first grade,
the professional orientation of students, and advanced in-service training of teachers. Based on the answers from pedagogues and psychologists, we have realized that their joint activities produce better results to the benefit of all the players in the educational process, while the role of the school director, lack of time, and a large number of students impede their joint activities.


Keywords


the role of pedagogues and psychologists in school; joint activities of pedagogues and psychologists; advantages and limitations of joint activities

Full Text:

PDF

References


Braun, Virginia, Victoria Clarke (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.

Budić, Milica (2017), “Savjetodavni rad pedagoga u osnovnim i srednjim školama”, Diplomski rad, Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju

Celenko, Mateja (2020), “ Iskustva rada stručnih suradnika pedagoga u uče- ničkom domu”, Diplomski rad, Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju

Dušanić, Srđan (2006), Psiholog u školi, Društvo psihologa Republike Srpske, Banja Luka

Džaferagić-Franca, Azra, Ruža Tomić (2012), “Kooperativno učenje u nastavi mlađih razreda osnovne škole”, Metodički obzori, 7, str. 107-117.

Fajdetić, Majda, Natalija Šnidarić (2014), “Kompetencije stručnog suradnika pedagoga u suvremenoj pedagoškoj praksi”, Napredak: časopis za pedago- gijsku teoriju i praksu, 155 (3), 237-260.

Hebib, Emina (2011), “Saradnički odnosi u školi”, Pedagogija, 66(1), 7-17.

Jelić, Milica (2014), “Uloga školskog pedagoga u realizaciji programa pro- fesionalne orijentacije u osnovnoj školi, Konferencija ˝Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju – izazovi i dileme˝, Beograd, Dostupno 14. 3. 2020. na https://www.researchgate.net/publication/298969498_Ulo- ga_skolskog_pedagoga_u_realizaciji_programa_profesionalne_orijenta- cije_u_osnovnoj_skoli

Jurić, Vladimir, Marko Mušanović, Stjepan Staničić, Hrvoje Vrgoč (2001), Koncepcija razvojne pedagoške djelatnosti stručnih suradnika - prijedlog, Re publika Hrvatska, Ministarstvo prosvjete i športa, Prosvjetno vijeće, Zagreb

Kobola, Alojz (1971), Pedagog i psiholog u osnovnoj školi, NIŠP ˝Prosvjeta˝, Bjelovar

Kostović, Svetlana, Milka Oljača (2012), Pedagog i pedagoške dimenzije me- nadžmenta, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Kovačević, Mirjana (2012), “Saradnja nastavnika unutar kolektiva”, u Martina Vukasović (ur.), Nastavnici u Srbiji: Stavovi o profesiji i reformama u obrazovanju, Centar za obrazovne politike, Beograd, 50-73.

Krapić Ivuša, Martina (2016), Preventivni programi usmjereni na suzbijanje vršnjačkog nasilja u osnovnim školama, Diplomski rad, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, Rijeka

Kukelšćak, Tamara (2017), Rad pedagoga u osnovnoj školi s učenicima koji imaju probleme u ponašanju”, Završni rad, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, Rijeka

Lančić, Franciska (2007), “Školska i profesionalna orijentacija učenika osmih razred” , Hrvatski časopis za javno zdravstvo, Vol 3, Broj 11; dostupno 25. 7. 2012. na http://www.hcjz.hr/index.php/hcjz/issue/view/52

Ledić, Jasminka, Stjepan Staničić, Marko Turk (2013), Kompetencije školskih pedagoga, Filozofski fakultet, Rijeka

Maksić, Slavica i Mirosava Đurišić-Bojanović (2017), “Doprinos školskog psihologa primeni principa pozitivne psihologije u razvoju škole”, Nastava i vaspitanje, vol. 66, iss. 2, 337-350.

Milas, Goran (2009), Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, Naklada Slap, Jastrebarsko

Osmanović, Jelena, Aleksandra Milanović (2020), “Uslovljenost poznavanja kompleksnosti fenomena i potencijalnih načina identifikovanja darovitih i kreativnih učenika u školskom kontekstu”, u: Grozdana Gojkov, Aleksandra Stojanović (ur.), Kompleksnost fenomena darovitosti i kreativnosti – izazovi: pojedinac i društvo, Tematski zbornik, 25, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac - Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu” Arad, Romania, 319-328.

Peko, Anđelka, Vesnica Mlinarević, Vesna Gajger (2009), “Učinkovitost vo- đenja u osnovnim školama”, Ogojne znanosti, Vol. 1, br 2, 67- 84.

Maksimović, Jelena, Jelena Petrović, Jelena Osmanović (2015), “Profesio- nalne kompetencije budućih pedagoga”, Istraživanja u pedagogiji, 5 (1), 50-63.

Radosavljev-Kirćanski, Jelena (2018), “Maturity for school beginning.” Psihijatrija danas, 50(1), 25-33.

Sabo, Josipa (2016), “Savjetodavni rad u školi i principi teorije izbora”, Dip- lomski rad, Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju

Silov, Mile (2017), “Budućnost razvojno-pedagoške službe u školi: nova kritička analiza”, u: Marko Turk, Siniša Kušić, Kornelija Mrnjaus, Jasminka Zloković (ur.), Savremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga, Zbornik u čast Stjepana Stančića, Filozofski fakultet u Rijeci, 114-131.

Staničić, Stjepan (2006), “Upravljanje ljudskim potencijalom u školstvu”, Odgojne znanosti, 8 (2), 515-533.

Staničić, Stjepan, Metod Resman (2020), Pedagog u vrtiću, školi i domu, Znamen, Zagreb

Tomić, Ruža (2006), Savjetodavni odgojni rad, OFF-SET, Tuzla

Trnavac, Nedeljko (1996), Pedagog u školi, Učiteljski fakultet i centar za usavršavanje rukovodilaca u obrazovanju, Beograd

Tudor, Goran, Velimir Srića (1998), Menadžer i pobjednički tim – čarolija timskog rada, MEP Consult & CROMAN, Zagreb

Vujović, Tijana (2011), “Profesionalni razvoj nastavnika na nivou škole”, Vaspitanje i obrazovanje, 4, str. 217-226.

Vulfolk, Anita, Malkolm Hjuz, Vivijen Volkap (2014), Psihologija u obrazovanju I, Clio, Beograd


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.