Opinions of Students on Adult Education in Croatia

Ana Šuran, Anita Zovko

Abstract


Adult education is an important part of the life of every individual and community because the acquisition of knowledge, skills, and competencies ensures the progress of society. Every state that strives for the development and creation of a knowledge society is aware of the importance of providing educational opportunities for people at all periods of human life. Croatia has long recognized the importance of adult education in the concept of lifelong learning. Following that, qualitative research was conducted to examine the opinions of 154 students of the teacher's module on adult education. Among other things, answers were given to questions related to student notions of adult education, the importance, and functions of adult education, the role of educators in adult education, the position and prospects of adult education in Croatia. Although it was expected that students-future professors will express positive opinions, perceptions, and expectations related to adult education, some of the students' answers are quite indicative and suggest that teacher education programs should certainly include content that deals with adult education to academic citizens became fully aware of its importance and acquired certain competencies for working with adults.

Keywords


adult education; education; lifelong learning; perspective; learning

Full Text:

PDF

References


Andrilović, Vlado, Milan Matijević, Nikola Pastuović, Silvije Pongrac, Maja Špan (1985), Andragogija, Školska knjiga, Zagreb

Brčić Kuljiš, Marita, Morana Koludrović (ur.) (2016), Stanje i perspektive obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova znanstveno-stručnog kolokvija, Redak, Split

European Commission (2021), Glavni pružatelji obrazovnih usluga. Preuzeto sa https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-provi- ders-13_hr, pristupljeno 18. 06. 2021.

Foley, Griff (1999), Understanding Adult Education and Training, Routledge, UK

Galić, Slavka, Nada Tomasović Mrčela (2013), Priručnik iz gerontologije, gerijatrije i psihologije starijih osoba - psihologije starenja, Medicinska škola Osijek, Osijek

Koludrović, Morana, Mario Vučić (ur.) (2018), Učimo cjeloživotno učiti i poučavati. Priručnik za nastavnike u obrazovanju odraslih, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb

Kušić, Siniša, Sofija Vrcelj, Anita Zovko (2016), Didaktičke odrednice obrazovanja andragoga – komparativni pristup, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka

Markuš, Marina (2010), ˝Socijalna kompetentnost – jedna od ključnih kompetencija˝, Napredak, 151(3-4), 432-444.

Mašić, Marijeta (2016), ˝Andragoške kompetencije nastavnika u europskom obrazovnom prostoru˝, Napredak, 157(3), 379-397.

Mijoč, Vesna (2015), Istraživanje stavova o osobama starije dobi u srednjoškolaca strukovnih škola u Zagrebu, Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Pauković, Maja, Lucija Bačić (2018), ˝Trend kretanja cjeloživotnog obrazovanja i učenja kao preduvjet stvaranja društva znanja˝, Obrazovanje za poduzetništvo - E4E, 8(2), 121-138.

Prgomet, Anto (2015), ˝Kurikulum izobrazbe andragoga na primjeru ustroja njihove izobrazbe u Njemačkoj˝, Andragoški glasnik, 19 (1-2(34)), 39-55.

Rajić, Višnja (2013), ˝Vrednovanje obrazovnih/odgojnih postignuća u obrazovanju odraslih˝, Andragoški glasnik, 17 (2(31)), 117-124.

Reischmann, Jost (2015), ˝Professionalization of adult education: Some aspects˝, Andragoške studije, 2, 23-37.

Tecilazić Goršić, Ana (2019). Izazovi primjene vanjskog vrednovanja u obrazovanju odraslih. Preuzeto s https://www.kvalifikacije.hr/sites/default/files/ news/2019-05, pristupljeno 01. 10. 2021.

Tomečak, Marija, Ana Štambuk, Silvia Rusac (2014), ˝Promišljanje starenja i starosti – predrasude, mitovi i novi pogledi˝, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 50(1), 36-53.

Vekić, Marija (2015), ˝Obrazovanje u novome ruhu: cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih˝, Hrvatski jezik, 2(3), 5-14.

Vinković, Arno, Mario Vučić, Mile Živčić (2016), ˝Prepreke i izazovi obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj˝, u: Brčić Kuljiš, Marita, Morana Koludrović (ur.), Stanje i perspektive obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova znanstveno-stručnog kolokvija, Redak, Split, 26-42.

Zadro, Paulina, Sanja Šimleša, Marina Olujić, Jelena Kuvač Kraljević (2016), ˝Promjene kognitivnih funkcija u odrasloj dobi˝, Logopedija, 6(2), 53-61.

Zakon o obrazovanju odraslih, Narodne novine br. 17/07, 107/07, 24/10. Preuzeto s https://www.zakon.hr/z/384/Zakon-o-obrazovanju-odraslih, pristupljeno 20. 06. 2021.

Žitinski, Maja (2006), ˝Education is a moral concept˝, Informatologia, 39(3), 137-141.
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2022.7.1.463

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.