The Shots at Sarajevo: Fresco of the Tragic History of Bosnia and Herzegovina in the Novel June 28, 1914, by Zlatko Topcic

Lejla Žujo-Marić

Abstract


Zlatko Topčić has built the identity of a novelist who openly tackles new techniques and literary procedures in the wake of postmodern ways of writing. This is supported by the novels created during and after the last war in Bosnia and Herzegovina, where the shadows and traumas of the war are deep in the elements of the text, and the characters are caught in its whirlwind in different ways, prisoners of traumatic conditions even in the time when the storm of events subsides, but remains a long sediment of painful experiences. This text aims to show how a great historical event - the Sarajevo assassination - is artistically transposed in the novel 6/28/1914 (novel, revision), and how the fate of Bosnia and Herzegovina during the war in the period 1992-1995 can be traced through its outlines. With a collection of characters, historical and fictional, narrative organization of space and time, intertextuality, and an ironic relationship with metanarratives, Topčić creates a text as a product of personal stories from which a novelistic mosaic of historical events is created.

Keywords


history; Sarajevo assassination; First World War; War in Bosnia and Herzegovina 1992-1995; novel; Zlatko Topčić

Full Text:

PDF

References


Assmann, Aleida, Duga senka prošlosti (kultura sećanja i politika povesti), Biblioteka XX vek, Beograd, 2011.

Duraković, Irma (2015), ˝Shot – countershot. Antun Valić i njegovi snimci oko Sarajevskog atentata˝, u: Vahidin Preljević i Clemens Ruthner (prir.), Sarajevski dugi pucnji 1914. (događaj – narativ – pamćenje), Vrijeme, Zenica, 253-267.

Džiho-Šator, Aida (2021), Postmoderna i tri romana, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar

Hačion, Linda (1996), Poetika postmodernizma (istorija, teorija, fikcija), Svetovi, Novi Sad

Hadžizukić, Dijana (2017), ˝Žrtva i svjedok zločina: Pitanja identiteta u romanima Kulin, Košmar i Gola koža Zlatka Topčića˝, Zbornik radova Naučnog skupa “Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji/konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta’’, BZK “Preporod” Brčko, Brčko, 207-216.

Kodrić, Sanjin (2015), ˝„Zanos i stradanje“. Sarajevski atentat i njegovi odjeci u književnom djelu Ive Andrića˝, u: Vahidin Preljević i Clemens Ruthner (prir.), Sarajevski dugi pucnji 1914. (događaj – narativ – pamćenje), Vrijeme, Zenica 359-375.

Kovač, Nikola (2005), Politički roman (fikcije totalitarizma), Armis Print, Sarajevo

Lotman, Jurij (2001), Struktura umjetničkog teksta, Alfa, Zagreb

Milišić, Lamija (2019), 28. 06. 1914.; dostupno na: http://strane.ba/lamija- milisic-28-6-2014/

Oraić-Tolić, Dubravka (2005), Muška moderna i ženska postmoderna, Naklada Ljevak Zagreb

Pobrić, Edin (2019), ˝Sjajan roman je napisao Zlatko Topčić˝, pogovor uz knjigu: Zlatko Topčić, 28. 06. 1914, Buybook, Sarajevo

Preljević, Vahidin (2021), ˝Deheroizacija atentata˝, Knjižni blok Oslobođenja, 09. 06. 2021; dostupno na https://www.oslobodjenje.ba/magazin/kultura/ knjizevnost/knjizni-blok-deheroizacija-atentata-659416?fbclid=IwAR 2GdaFAQG9LZQ-D3C3eswfZNW3VS_MCFYXIh_HovKz5bBt4S gTWFifs7qk

Preljević, Vahidin (2015), ˝Heroji, apokalipsa, kult žrtve: Kulturološki uvod u poetiku jednog povijesnog događaja˝, u: Vahidin Preljević i Clemens Ruthner (prir.), Sarajevski dugi pucnji 1914. (događaj – narativ – pamćenje), Vrijeme, Zenica, 25-53.

Rebihić, Nehrudin (2014), ˝“Sarajevski tekst“ u poeziji Abdulaha Sidrana˝, Pismo, 12, 186-203.

Spahić, Vedad (2016), Književost i identitet: Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji/ konstrukciji bošnjačkog identiteta, Lijepa riječ, Tuzla.

Spahić, Vedad (2015), ˝Završna riječ Zlatka Topčića autentičan prilog romanesknom dizajniranju autsajderske paradigme junaka u bosanskohercegovačkoj (post)ratnoj prozi˝, Istraživanja, 10(1), 313-330.

Travančić, Melida (2019a), Ulaznica za junački kabare, Lijepa riječ, Tuzla

Travančić, Melida (2019b), ˝Historija, fikcija i metafikcija u romanima o Sarajevskom atentatu Georgesa Pereca i Zlatka Topčića˝, Društvene i humanističke studije, 3(9), 85–95.

Zalihić, Almir (2020), ˝Restauracija jednog povijesnog vremena, grada Sarajeva, grada slučaja, grada kapisle˝, Stav, br. 285; dostupno na https://arhiv.stav. ba/knjizevna-kritika-stava-restauracija-jednog-povijesnog-vremena-grada-sarajeva-grada-slucaja-grada-kapisle/?fbclid=IwAR2NoUjl99udfxDPQc1- dVLi6Vr0Zl3xlBJd8tznf2UItIwRY9Zl01T_srY, posjećeno 21. 07. 2023.

Zalihić, Almir (2022), ˝Ubjedljiva priča o unutrašnjem tkivu Bosne˝, Stav, br. 403-404, 25.

Žmegač, Viktor (2004), Povijesna poetika romana, Matica Hrvatska, Zagreb
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2023.8.3.33

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.