Knowledge, Sign And Interpretation

Edin Pobrić

Abstract


The paper deals with the problem of the relationship of knowledge positioned within two disciplines: science and narration. It is common for them to view knowledge here as a kind of discourse, that is, the fact that in modern age knowledge places its key attention on the language. Narrative form, in this sense, is a special kind of knowledge. Novel, for example, as a representative type of narration, has certain criteria for the subject: he suggests or prescribes what is good and what is bad. Then, the novel allows multiple statements, a plurality of rules, a variety of language games. Finally, there are special rules for conveying this type of knowledge: knowledge in romanesque form is essentially related to its form. It means that from the scientific knowledge we can not judge either the existence or the value of the narrative, and it is valid also: essential criteria are not equal in both.

Keywords


sign; knowledge; science; narration

Full Text:

PDF

References


Bacon, Francis (1986), Novi organon, Naprijed, Zagreb

Baudrillard, Jean (1991), Simbolička razmena i smrt. Gornji Milanovac:

Dečje novine.

Bergson, Henri (1978), Pogledi o neposrednoj činjenici svijesti, NIP Mladost, Beograd

Batinić, Hrvoje (2007), Theologia Atheistica, Odjek, LX, 2, Sarajevo

Derrida, Jacques (2007), Pisanje i razlika, Šahinpašić, Sarajevo

Eko, Umberto (2000), Kant i kljunar, Paideia, Beograd

Eko, Umberto (2001), Granice tumačenja, Paideia, Beograd

Epštajn, Mihail (1998): Postmodernizam, prevela Radmila Mečanin.

Beograd: Zepter Book World.

Foucault, Michel (2002), Riječi i stvari: arheologija humanističkih znanosti, Golden marketing, Zagreb

Focht, Ivan (1959), Istina i biće umjetnosti, Svjetlost, Sarajevo

Fuko, Mišel (2010), Spisi i razgovori, Fedon, Beograd

Heidegger, Martin (1996), Kraj filozofije i zadaća mišljenja: rasprave i članci, Naprijed - “Brkić i sin”, Zagreb

Heisenberg, Werner (1997), Fizika i filozofija, s njemačkog preveo Stipe Kutleša, Kruzok, Zagreb

Kant, Immanuel (2004), Kritika moći suđenja, Dereta, Beograd

Kovač, Nikola (1985), Roman i istorija, Separat br. 25., Treći program,

Sarajevo

Kundera, Milan (1986), Umjetnost romana, Svjetlost - Veselin Masleša,

Sarajevo

Lyotard, Jean Francois (2005), Postmoderno stanje: izvještaj o znanju, Ibis, Zagreb

Lachmann, Renate (2002), Phantasia / Memoria / Rhetorica, Matica Hrvatska, Zagreb

Lukács, György (1990), Teorija romana: jedan filozofskohistorijski pokušaj o formama velike epske literature, Veselin Masleša, Sarajevo

Mono, Žak (1983), Slučajnost i nužnost: ogledi o prirodnoj filozofiji moderne biologije, Rad, Beograd

Niče, Fridrih (2006), Nesavremena razmatranja, Plato, Beograd

Okasha, Samir (2004), Filozofija nauke, Šahinpašić, Sarajevo

Pobrić, Edin (2017), Priča i ideologija: semiotika književnosti, Samouprava,

Sarajevo

Riker, Pol (1987), Vrijeme i priča, ˝Treći program Radio-Beograda˝, br. 72/I, Beograd

Rousseau, Jean Jacques (1978), Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima; Društveni ugovor, Školska knjiga, Zagreb

Supek, Ivan (1960), Princip kauzalnosti, Kultura, Beograd

Suvremena filozofija I (1996), urednik Damir Barbarić; priređivač Ozren Žunec, Školska knjiga, Zagreb

Suvremena filozofija II (1996), urednik Damir Barbarić; priređivač Milan Galović, Školska knjiga, Zagreb

Šoštarić, Sanja (2017), Igram, dakle postojim. Samouprava, Sarajevo

Šarčević, Abdulah (1999): Filozofija u moderni: doba otuđenja svijeta;

analiza suvremenosti. Međunarodni Centar za mir, Sarajevo

Woolf, Virginia (2004), Svjetionik, Globus media, Zagreb

Velš, Volfgang (2000), Naša postmoderna moderna; prevela Branka Rajlić. Izdavačka knjižarnica „Zorana Stojanovića“, Novi Sad


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.