GOVOR I ŠUTNJA U NOVIM PRAGMALINGVISTIČKIM INTERPRETACIJAMA BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI (Sabina Bakšić, Alena Ćatović, Književna baština Bosne i Hercegovine na osmanskom turskom jeziku: pragmatička dimenzija, Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut, Sarajevo, 2019.; Halid Bulić, Pragmatički aspekti romana Ponornica Skendera Kulenovića, Institut za bosanski jezik i književnost, Tuzla, 2018.)

Selma Đuliman

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.