Phraseography in Bosnian Studies of The 21st Century

Azra Hodžić-Čavkić

Abstract


It has been twenty years since the very first theoretical book in the phraseology of the Bosnian language.
Many papers have been written since then – and they show high interest in the treasure of the Bosnian language and the linguistic discipline of phraseology itself. Most of the papers have contrastive analysis
At the core of the research, therefore they contribute to contrastive phraseology of the Bosnian language.
There is a significant number of papers that apply modern methods of cognitive linguistic approach. However, this paper analyzes the phraseology practices of dictionaries created in the period after Frazeologija bosanskoga jezika by Ilijas Tanović was published in 2000. We would like the discover the very own mosaic of twenty years old phraseology development in the Bosnian language. This paper tries to preserve the memory of the most important book in Bosnian phraseology, which begins serious scientific phraseology work in recent Bosnian history. Namely, Frazeologija bosanskoga jezika (2000) itself contains a very important list of idioms. This paper analyzes dictionaries that have been announced as “phraseological”. It also analyzes dictionaries categorized as “Bosnian” according to Gramatika bosanskoga jezika (2000). Also, this paper will examine studies that also contain dictionaries of idioms and books with dictionaries that are very much involved in general topics of phraseology.


Keywords


Bosnian phraseology; Bosnian phraseography; idioms; theoretical and terminological variety

Full Text:

PDF

References


Begović, Džavid, Šefka Begović-Ličina (2012), Sandžački rječnik, autori, Sarajevo

Blagus Bartolec, Goranka (2014), Riječi i njihovi susjedi, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Ćoralić, Zrinka (2013), Bosansko-njemački frazeološki rječnik, Univerzitetska knjiga, Bihać

Ćoralić, Zrinka, Senija Midžić (2012), Bosanski frazeološki rječnik, Univerzitetska knjiga, Bihać

Dragićević, Rajna, Predrag Piper, Marija Stefanović, (2011), Obratni asocijativni rečnik srpskog jezika, Službeni glasnik – Beogradska knjiga, Beograd

Filipović Petrović, Ivana (2018), Kada se sretnu leksikolgoija i frazeologija. O statusu frazema u rječniku, Srednja Europa, Zagreb

Halilović, Senahid, Ismail Palić, Amela Šehović (2010), Rječnik bosanskoga jezika, Filozofski fakultet, Sarajevo

Hrustić, Meliha (2001), Kontrastivna analiza frazeoloških izraza sa komponentom “Kopf”/“glava” u njemačkom i u b/h/s jeziku, autor, Tuzla

Isaković, Alija (1992), Rječnik karakteristične leksike bosanskog jezika, Bambi, Sarajevo

Jahić, Dževad (1999), Školski rječnik bosanskog jezika, Ljiljan, Sarajevo

Jahić, Dževad (2010), Rječnik bosanskog jezika (A–Ć), Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – Bošnjačka asocijacija 33, Sarajevo

Jahić, Dževad (2019), Rječnik bosanskog jezika (O-Op), Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – Bošnjačka asocijacija 33, Sarajevo

Kasumović, Ahmet, Nikolić Marijana (2018), Rječnik frazema bosanskoga jezika, Institut za humanu rehabilitaciju, Tuzla

Lukić, Zlatko (2006), Bosanska sehara, Šahinpašić, Sarajevo

Maček, Dora (1992/1993), “Neka pitanja o definiciji idiomatskih fraza”, Filologija, 20-21, 263-276.

Mahmutović, Alisa (2012), Kao frazeološki rječnik, Dobra knjiga – Synopsis, Sarajevo – Zagreb

Matešić, Josip (1982), Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika. Školska knjiga, Zagreb

Menac, Antica (2007), Hrvatska frazeologija, Knjigra, Zagreb

Menac, Antica, Željka Fink Arsovski, Radomir Venturin (2014), Hrvatski frazeološki rječnik, Ljevak, Zagreb

Mršević-Radović, Dragana (1987), Frazeološke glagolsko-imeničke sintagme u savremenom srpskohrvatskom jeziku, Filološki fakultet, Beograd

Mršević-Radović, Dragana (2014), Frazeologija i nacionalna kultura, Društvo za srpski jezik i književost Srbije, Beograd

Mušović, Abdulah (1997), Frazeološki adverbijali (na materijalu ruskog i srpskog jezika), Filološki fakultet u Prištini, Priština

Mušović, Abdulah (2002), Somatske frazeološke jedinice za izražavanje emocija i njihova sintaksička funkcija (na materijalu ruskog i srpskog jezika), Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica

Mušović, Abdulah (2016), Sandžački frazeološki rječnik, Narodna biblioteka “Dositej Obradović”, Novi Pazar

Ordulj, Antonia (2018), Kolokacije u hrvatskom kao inom jeziku. Uvid u receptivno i produktivno znanje imenskih kolokacija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb

Popara, Rizo (2019), Frazeološki rječnik bosanskog jezika, UNALIM– GRAFIS, Bihać – Cazin

Saračević, Narcis (2003), Rječnik sarajevskog žargona, Vrijeme, Zenica

Šehović, Amela, Đenita Haverić (2017), Leksika orijentalnog porijekla u frazemama bosanskog jezika, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo

Šiljak-Jesenković, Amina (2003), Nad bosanskim i turskim frazikonom. Semantički, sintaktički, lingvostilistički i sociolingvistički aspekt, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo

Uskufi, Muhamed Hevai (2011), Bosansko-turski rječnik, Općina Tuzla, Tuzla

Vujaklija, Milan (2007), Leksikon stranih reči i izraza, Prosveta, Beograd


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.