The Challenges of Social Work with Families Of Missing Persons

Hariz Šarić, Nedeljko Jurkić

Abstract


The research aimed to locate, analyze, and determine the role, opportunities, and challenges of social work with the families of missing persons. The focus of the paper is primarily on theoretical and empirical research of services provided by the social work profession to families of missing persons in terms of quantity, from the point of view of governmental and non-governmental sector, and quality, from the point of view of missing persons’ families. The research was also aimed at determining the importance of assistance provided by the non-governmental sector to the government sector in all spheres of assistance to the families of missing persons. The following methods and techniques were used in the research process: content analysis, questionnaire, interview, survey, and statistical method. A stratified sample was used, taking into account the proportional and territorial representation of institutions, non-governmental organizations and families: the government sector – 25 respondents, non-governmental sector - 10 respondents and families of missing persons – 50 Serb families and 50 Bosniak families. The survey was conducted in the Association of Visually Impaired Citizens Tuzla. The results of the research show that we need more understanding for these vulnerable groups of families and more social action in the direction of solving their problems, as well as timely informing the public about solving the problems one of the most vulnerable categories of our society.

Keywords


social work; challenges; missing persons; families of missing persons; social assistance; non-governmental sector; government sector

Full Text:

PDF

References


Ajduković, Marina (2009), Refleksije o superviziji: Međunarodna perspektiva, Biblioteka socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu i Društvo za psihološku pomoć, Zagreb

Analiza Zakona o nestalim osobama (2009), Vaša prava, Sarajevo

Bullinger, Jürgen Herman, Kornelia Tanjga (2004), Mrežni socijalni rad: Uvod u socijalni poziv, Filozofski fakultet u Banjaluci, Banja Luka

Deklaracija UN-a o zaštiti svih osoba od nasilnoga ili prisilnoga nestanka (1992)

Dervišbegović, Muhamed (2003), Socijalni rad - teorija i praksa, Zonex ex Libris, Sarajevo

Delić, Zlatan (2010), Sociologija, OFF-SET, Tuzla

Godina za godinom, (2009), Udruženje “Snaga Žene’’ Tuzla

Godine podrške 1994-2004 (2004), Udruženje ‘’Vive Žene’’, Bosanska riječ, Tuzla

Karić, Nijaz (2002), Zadovoljavanje socijalnih potreba u lokalnoj zajednici, OFF-SET, Tuzla

Milosavljević, Milosav (1996), Socijalni rad između tradicionalnog i moder- nog, Draganić, Beograd

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (2006), Primjena Zakona o nestalim osobama BiH, u: Vodič za porodice nestalih osoba, Sarajevo

Sejfija, Ismet (2008), ˝Nevladin sektor u BiH između tradicije i tranzicijske stvarnosti˝, Tranzicija, Vol. 10, No. 21-22, str. 27-47.

Šarić, Hariz et al., (2016), Socijalna gerontologija, OFF-SET, Tuzla

Termiz, Dževad (2001), Osnovi metodologije nauke o socijalnom radu, Grafit, Lukavac

UNDP BiH (2006), Priručnik za nevladine organizacije u BiH, Sarajevo

Vidanović, Ivan (2005), Pojedinac i porodica – metode, tehnike i veštine socijalnog rada, IV dopunjeno izdanje, autorsko izdanje, Beograd

Vidanović, Ivan (2006), Rečnik socijalnog rada, autorsko izdanje, Beograd

Ustav Bosne i Hercegovine

Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBIH, Službene novine Federacije BIH, br- 36/99, 06, 45/16.

Zakon o programu zaštite svjedoka u BiH, Službene novine BiH, br. 29/04.

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata, zaštiti porodice sa djecom Tuzlanskog kantona, Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 12/00, 02; 03, 06.

Zakon o udruženjima i fondacijama FBiH, Službene novine Federacije BiH, br. 45/02.

Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 52/01.

Zakoni o besplatnoj pravnoj pomoći BiH, Službene novine BiH, br. 83/16.

Zakoni o besplatnoj pravnoj pomoći RS, Službeni glasnik RS, br. 120/08.

Zakoni o radu u Federacije Bosni i Hercegovini, Službene novine FBiH, br. 43/99, 32/00 i 29/03.

Zakoni o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka, Službene novine BiH, 3/03, 21/03, 61/04, 55/05.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine, Službene novine FBiH, br. 41/10.

Zakon o udruženjima i fondacijama BiH, Službene novine BiH, br. 31/01; 45/02.

Zakon o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Službene novine Federacije BiH, br. 31/14.

Zakon o nestalim osobama Bosne i Hercegovine, PS BiH, br. 109/04

Porodični zakon, dostupno na: www.fbihvlada.gov.ba, pristup 23. 02. 2020.

Izvori međunarodnog humanitarnog prava, dostupno na: http://www.mfa. gov.rs/sr/images/stories/komisija/MKCK%20-%20Izvori%20MHP, pristup 23. 02. 2020.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.