SISTEMATIČNO PISANJE O BOSANSKOM GENOCIDU KAO POTICAJ DOMAĆIM INSTITUCIJAMA I ISTRAŽIVAČIMA (Matthias Fink, Srebrenica. Hronologija jednog genocida ili šta se desilo sa Mirnesom Osmanovićem, Dobra knjiga, Sarajevo, 2020.)

Admir Mulaosmanović

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.