Analysis of the Possibilities of the Initial Teachers Education Programs for The Development of Inclusive Competencies

Lejla Muratović, Amer Ćaro

Abstract


The implementation of inclusive education in practice results in greater complexity of the teacher's role, andpre-professional teacher's training imposes new approaches, values and expectations. The initial education is the first step in teachers’ professional training. Training of future teachers for competent performance in the field of inclusive practice should be one of the priorities in the development of curricula and programs of initial teacher's education. The aim of this research was to determine the possibilities of initial teacher's education for the acquisition and development of inclusive competencies. To obtain the necessary data, we used the documentation analysis procedure. We analyzed the initial teacher’s education programs at the University ˝Dzemal Bijedic˝ of Mostar, the University of Tuzla and the University of Zenica. The analysis of initial teacher’s education programs showed inconsistencies in the number and representation of subjects relevant to inclusive education at three universities in Bosnia and Herzegovina, lack of cross-curricular approach to inclusive education, and lack of integration of theoretical and practical participation in curricula intended for the development of inclusive competencies. The obtained results imply the direction of changes within the initial teacher education program that would lead to the more efficient acquisition of inclusive competencies of future teachers.

Keywords


inclusive education; competencies for inclusive education; initial teacher's education; initial teacher's education programs

Full Text:

PDF

References


Booth, Tony, Mel Ainscow (2002), Index for inclusion: developing learning and participation in schools, Centre for Studies on Inclusive Education, Bristol

Bouillet, Dajana (2010), Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja, Školska knjiga, Zagreb

Blažević, Ines (2016), ˝Suvremeni kurikul i kompetencijski profil učitelja˝, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, br. 6-7, 189-210.

Cerić, Haris (2018), ˝Inkluzivno obrazovanje u Bosni i Hercegovini: utopija ili put do humanijeg društva?˝ Muallim, 19(73), 23-26.

Domović, Vlatka, Vlasta Vidović Vizek, Dajana Bouillet (2016), ˝Student teachers’ beliefs about the teacher’s role in inclusive education˝, European Journal of Special Needs Education, 32(2), 175-190.

Đorđević, Srboljub, Lucija Đorđević (2014), ˝Teorija i praksa inkluzivnog obrazovanja˝, Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, 5, 115-125.

Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti inoviranja nastavnog plana i programa prvog ciklusa studija, Odsjek Razredna nastava (2015), Filozofski fakultet u Zenici

Feden, Preston D., Dženana Husremović, Larisa Kasumagić-Kafedžić, F. Joseph Merlino, Michele Oswald, Ivana Zečević (2018), Standard kvalifikacije za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje nastavnika na univerzitetima u BiH. Save the Children International, Sarajevo

Hebib, Emina, Radovan Antonijević, Marija Ratković (2019), ˝Odlike i pretpostavke razvoja školske inkluzivne prakse˝, Nastava i vaspitanje, 68(3), 315-329.

Inovirani Nastavni plan i program odsjeka Razredna nastava (2015), Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”, Mostar

Jurčić, Marko (2014), ˝Kompetentnost nastavnika – pedagoške i didaktičke dimenzije˝, Pedagogijska istraživanja, 11(1), 77-93.

Kafedžić, Lejla (2015), ˝Stručno usavršavanje nastavnika za odgojno-obrazovni rad u inkluzivnim odjeljenjima˝, u: Publikacija stručnih radova i izlaganja sa stručnog simpozijuma: Unapređenje obrazovnog sistema u oblasti primjene inkluzivnih principa podučavanja, Save the Children, Sarajevo, 9-21.

Kovač-Cerović, Tinde i sar. (2004), Kvalitetno obrazovanje za sve. Izazovi reforme obrazovanja u Srbiji, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije - Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu saradnju - Odeljenje za strateški razvoj obrazovanja, Beograd

Ketenoğlu Kayabaşı, Z. Esra (2020), ˝Teachers’ Opinions on Inclusive Education˝, International Journal of Psychology and Educational Studies, 7(4), 27-36.

Knežević-Florić, Olivera, Stefan Ninković, Nataša Tančić (2018), ˝Inkluzivno obrazovanje iz perspektive nastavnika – uloge, kompetencije i barijere˝, Nastava i vaspitanje, 67(1), 7-22.

Lončarić, Darko, Petra Pejić Papak (2009), ˝Profiliranje učiteljskih kompetencija˝, Odgojne znanosti, 11(2), 479-497.

Macura Milovanović, Sunčica, Ibolya Gera, Mirjana Kovačević (2011) ˝Priprema budućih učitelja za inkluzivno obrazovanje u Srbiji: trenutno stanje i potrebe˝, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 43(6), 208-222.

Martan, Valentina (2018), ˝Pregled istraživanja inkluzivnog odgoja i obrazovanja iz perspektive učitelja i studenata˝, Školski vjesnik, 67(2), 265-285.

McCrimmon, Adam W. (2015), ˝Inclusive Education in Canada: Issues in Teacher Preparation˝, Intervention in School and Clinic, 50 (4), 234-237.

Muratović, Lejla, Amer Ćaro (2020), ˝Kompetencije učitelja iz perspektive studenata razredne nastave˝ SaZnanje, 2, 380-395.

Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini (2003), „Službeni glasnik BiH“, br. 18/03, Sarajevo

Ratković, Marija, Emina Hebib, Zorica Šaljić (2017), ˝Inkluzija u obrazovanju kao cilj i sadržaj reformi savremenih školskih sistema˝, Nastava i vaspitanje, 66(3), 437-450.

Ratković, Marija, Emina Hebib (2018), ˝Inkluzivno obrazovanje kao okvir za promene u radu nastavnika˝, Inovacije u nastavi – časopis za savremenu nastavu, 31(3), 20-36.

Savić, Marinko, T. Bošković (2014), Podrška inkluziji, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo

Sánchez, Pilar Arnaiz, Remedios de Haro Rodríguez, Rosa María Maldonado Martínez (2019), ˝Barriers to Student Learning and Participation in an Inclusive School as Perceived by Future Education Professionals˝, Journal of New Approaches in Educational Research, 8(1),18-24.

Spasenović, Vera, Nataša Matović (2015), ˝Pripremljenost nastavnika razredne i predmetne nastave za rad s djecom sa smetnjama u razvoju˝, Nastava i vaspitanje, 64(2), 207-222.

Slanda, Dena D., Mary E. Little (2020), ˝Enhancing Teacher Preparation for Inclusive Programming˝, SRATE Journal, 29 (2), 1-8. http://www.srate.org/ journal.html (datum 9. 1. 2021.)

Smjernice za inkluzivni odgoj i obrazovanje (2020), Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. https://aposo.gov.ba/sadrzaj/uploads/Smjernice-inkluzija.pdf

Studijski program prvog ciklusa studija Razredna nastava s primjenom od akademske 2014/2015. godine (2014) Filozofski fakultet u Tuzli

Šimek, Lucija, Jasminka Ledić, Tamara Martinac Dorčić (2020), ˝Kompetencije pedagoga za inkluzivnu praksu˝, Napredak, 161(3-4), 291-314

Velkovski, Zoran, Suzana Kirandžiska (2013), ˝Osnove razvoja Nacionalnog okvira nastavničkih kvalifikacija – Makedonija˝, u: Vlasta Vizek Vidović, Zoran Velkovski (ur.), Nastavnička profesija za 21. vijek, Centar za obrazovne politike, Beograd, 49-59.

Vizek Vidović, Vlasta (2005), ˝Obrazovanje učitelja i nastavnika u Evropi iz perspektive cjeloživotnog učenja˝, u: Vlata Vizek Vidović (ur.), Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: višestruke perspektive, Institut za društvena istraživanja, Zagreb. 5-63.

Vukelić, Davor, Anita Zovko, Nataša Vlah (2020), ˝Izvedbeni planovi i programi studija u Hrvatskoj koji obrazuju učitelje za rad s učenicima s ADHD-om˝, Društvene i humanističke studije, 4(13), 431-462.
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2021.6.2.251

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.