Bosnian Drama on the Czech Scene

Hasan Zahirović

Abstract


The Bosnian-Herzegovinian drama was occasionally performed on the Czechoslovak and Czech stages. The plots were not systematically translated, nor cultural-artistic contacts were planned, especially when it came to the twentieth century. With the arrival of students in the Czech Republic in the last two decades, systematic translation began, various stage readings were organized and Bosnian-Herzegovinian literature, including drama, began to be published. In the history of Czech theater, Ahmed Muradbegović was the first Bosnian dramatic who was tagged in Czechoslovakia, while the audience could also read contemporary playwrights, which were either published (Bašović, Imširević) or represented by theater agencies (Bukvić, Karahasan, Milenić, Šljivar). Text adaptations of Bosnian authors, dramalets, performances, and various stage events are presented and held in the Czech Republic thanks to the Bosnian community in Prague.

Keywords


Bosnian-Herzegovinian drama; Czech Republic; stage reading; site-specific; performance; theatrical adaptation; Ahmed Muradbegović; Almir Bašović; Almir Imširević

Full Text:

PDF

References


Bambušek, Miroslav (2004), ˝5 balkánských pilířů – cyklus scénických čtení˝, online recenzija, ProCulture, 11. 2. 2004.

Bundálek, Karel (1967), Kapitoly z brněnské dramaturgie, Státní pedagogické nakladatelství, Brno

Černický, Viktor (2012), ˝Ty poutníče / který moje utrpení znáš˝, online recenzija, Dozvuky multimediálního Deepcampu, Divadlení noviny, 22. septembar 2012.

Gavela, Branko (1937), Divadelní list, god. XIII, br. 1, 21. avgusta 1937, Zemské divadlo Brno, 84.

Muradbegović, Ahmed (1937), Divadelní list, god. XIII, br. 5, 23. oktobra 1937, Zemské divadlo Brno, 112.

Dorovský, Ivan (1995), Dramatické umění jižních Slovanů, 1. část (1918 – 1941), Masarykova univerzita – Filozofická fakulta, Brno

Grupa autora (1974), ˝Almanach II – Soupis repertoáru českého divadla v Brně 1884–1974˝, Státní divadlo v Brně 1974, Brno

Grupa autora (1994), ˝Postavy brněnského jeviště III. 1884–1994˝, Národní divadlo v Brně, 1990-1994.

Hodulík, Ervin (2011), ˝YOUGO – rozhovor s Davidem Pizingrem˝, Rozrazil Online.cz, 18. 5. 2011.

Honsová, Petra (2012), ˝Jana Cindlerová a Hasan Zahirović, překladatelé˝, Činoherní čtení, Činoherní klub Prag, 7-8.

Hrvatska enciklopedija (2021), mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21428; pristupljeno 11. 2. 2021.

Macháček, Martin (2012), ˝Sedm kulí v Sarajevu˝, Theatralia, br. 15, 169-173.

Skálová, Žaneta (2011), ˝YOUGO – Dozvuky Sarajeva v brněnské káznici“, RozrazilOnline.cz, 18. 5. 2011.

Telcová-Jurenková, Jiřina (1958), ˝Jihoslovanská dramatika v Brně v letech 1918–1938˝, Časopis Moravského musea – Acta Musei Moraviae, god. XLIII, 113-130.

Votruba, Jan (1988), ˝Zoologický druh˝, Průboj: krajský týdeník KSČ Ústeckého kraje, god. XL, br. 20, 26. 1. 1988, 5.

Zahirović, Hasan (2012), ˝Jugoslávští dramatikové na brněnském jevišti˝, Disk – časopis pro studium scénické tvorby, br. 42, 121-138.

Zahirović, Hasan (2008), Jugoslávští dramatikové v inscenacích Národního brněnského divadla, 1918–1941, Magistarski rad, Katedra pozorišnih studija Filozofskog fakulteta Masarikovog univerziteta u Brnu

Zahirović, Hasan (2017), ˝Jiří Mahen – Sarajevo / Kako je nastao putopis Her- cegovina češkog autora Jirži Mahena (1882–1939)˝, Život, god. LXIV, br. 5-6, 298-302.

Zelená, Markéta (2017), Jihoslovanské drama na českých scénách od roku 1990 do současnosti, Magistarski rad, Filozofski fakultet Masarikovog fakulteta, Brno
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2021.6.3.95

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.