The Radical Right in the Post-fascist Era

Mirza Imamović

Abstract


This article explains the meaning of radical right throughout history from its origin to nowadays. In addition, it tends to explain the new manifestations of the radical right after World War II. The fundamental focus is on understanding the ideology of the extreme right through its adaptation to a specific time and circumstances. Also, this article compares the ideological position of the radical right concerning its opposite radical left, as well as the activities of the radical right in Europe, the United States, and the Western Balkans, with special reference to the connection between this ideology and wars of the 1990s. This article also examines the economic and social causes of the sharp rise in popularity of the radical right, which implies the role of the migrant crisis, the growing trend of Islamophobia, and market-economic trends.

Keywords


radical right; fascism; left-wing; populism; post-fascist era

Full Text:

PDF

References


Ajanović, Adnan (2019), Da li uspon nove evropske desnice može ugroziti mir u Evropi, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo

Amanović, Bojan (2011), ˝Martin Luther King i borba za građanska prava Afroamerikanaca˝, Essehist, 3(3), 99-104.

Bakić, Jovo (2019), Evropska krajnja desnica (1945-2018), Clio, Beograd

Bakić, Jovo (2015), ˝Levica i desnica: Pokušaj teorijskog određenja i iskustvene primene u slučaju Srbije (1990-2014)˝, Sociologija, vol. 57, br. 1, 46-71.

Biserko, Sonja (2014), Ekstremizam - kako prepoznati društveno zlo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd

Chalmers, David (2003) Backfire: How the Ku Klux Klan Helped the Civil Rights Movement, Lanham, MD: Rowman & Littlefield

Cipek, Tihomir (2019), Historijski revizionizam u Bosni i Hercegovini: socijaldemokratska politika sjećanja između dva totalitarizma, Friedrich-Ebert-Stiftung – Kancelarija Sarajevo, Sarajevo

Ćurak, Nerzuk (2014), ˝Uspon radikalne desnice u Evropi˝; dostupno na: https://www.radiosarajevo.ba/metromahala/sta-drugi-pisu/nerzuk-curak-uspon-radikalne-desnice-u-europi/142769 (14. 11. 2019.)

Ćurak, Nerzuk (2016), Rasprava o miru i nasilju (geo)politika rata – (geo)-politika mira – studije mira, Buybook, Sarajevo

Hanson, Joyce A. (2011), Rosa Park: A Biography, Greenwood, Santa Barbara

Jovančević, Radmila (2018), ˝Novi val velikih imigracija u Europi i ekonomske implikacije za Hrvatsku i nove članice Europske unije˝, Zbornik radova znanstvenog skupa: Modeli razvoja hrvatskog gospodarstva, Ekonomski fakultet u Zagrebu, 23-50.

Kitschelt, Herbert, Zdenka Mansfeldova, Radoslaw Markowski, Gabor Toka (1999), Post-Communist Party Systems, Cambridge University Press

Klarić, Dubravka (2005), Političke teorije, Sveučilište u Dubrovniku – Odjel komunikologija, Dubrovnik

Kos-Stanišić, Lidija (2011), ˝Nova radikalna ljevica u Latinskoj Americi˝, Političke analize, Vol. 2 No, 6, 3-6.

Kulinska, Elena (2010), ˝Evropska ekstremna desnica u 2010. godini: novi fenomen ili stari obrazac?˝, Različite dimenzije evropske bezbednosti, 17, 50-63.

Kuljić, Todor (2002), Prevladavanje prošlosti: Uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd

Kuljić, Todor (2013), Anatomija desnice: izbor iz publicističkih radova 1978-2013, Čigoja, Beograd

Milić, Mate (2017), ˝Ku Klux Klan(ovi)˝, Rostra: Časopis studenata povijesti Sveučilišta u Zadru, Vol. 8 No. 8, 143-161.

Milišić, Neda (2010), ˝Nova krajnja desnica u Mađarskoj˝, Političke analize, 1(4), 45-47.

Mudde, Cas (2014),˝Krajnja desnica na europskim izborima 2014. godine: nešto novoga, mnogo staroga˝, Političke analize, Vol. 5, No. 18, 13-19.

Ninić, Petra (2015), ˝Pravni temelji položaja afroameričkog stanovništva u Sjedinjenim Američkim Državama od II. svjetskog rata do početka XXI. sto- ljeća˝, Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja, Vol. 47, No. 94, 133-156.

Obućina, Vedran (2012), ˝Right-Wing Extremism in Croatia˝, Friedrich Ebert Stiftung, dostupno na: https://library.fes.de/pdf-files/id-moe/09346.pdf

Panagiotakis, Dimitrios (2016), Uspon ultra desnice kao posledica socijalno-ekonomske krize u Grčkoj, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Beograd

Dehshiri, Mohammad Reza, Rohollah Ghasemi (2018), ˝Kritično snaženje ekstremne desnice u Evropi˝, PisJournal, br. 10.; dostupno na: https://pisjournal.net/2018/04/16/kriticno-snazenje-ekstremne-desnice-u-evropi/

Sekulić, Duško (2001), ˝Je li nacionalizam hrvatska sudbina?˝, Revija za sociologiju, Vol. 32, No. 3-4, 157-174.

Šalaj, Berto (2012), ˝Što je populizam?˝, 3 (11), Političke analize, 55-61.

Šimić, Ivica (2010), ˝Ljevica danas u svijetu˝, Praktični menadžment, 1, 29-35.

Veljak, Lino (1985), ˝Neokonzervativizam i nova desnica˝, Revija za sociologiju, Vol. 15, No. 3-4, 195-205.

Veselinović, Velimir (2016), ˝Desne političke stranke: ideologija, pojmovi i vrste˝, Međunarodne studije, Vol. XVI, No. 1, 55-83.

Veselinović, Velimir (2019), Hrvatska stranka prava od 1990. do 2011. Na izvoru desnoga radikalizma i populizma, Despot infinitus, Zagreb

Veselinović, Velimir (2020), ˝Hrvatska stranka prava 1861: Nastanak, ideologija, djelovanje (1995-2003)˝, Radovi Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 52(2), 35-79.

Višić, Maroje (2020), ˝Može li i kako populizam biti nova strategija obnove ljevice?˝, 62(3), Sociologija, 330-354.

Žugčić, Tamara (2016), Uspon radikalno desnih stranaka u Europi i problemi imigracije, diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Zagreb

Al Jazeera Balkans, „Pegida – pokret koji se hrani uvredama“, http://balkans.aljazeera.net/vijesti/pegida-pokret-koji-se-hrani-uvredama

BalkanInsight, „Balkanske ultra-desničarske grupe preplavile internet“, https://balkaninsight.com/2017/05/05/balkanske-ultra-desni%C4%8Darske-grupe-preplavile-internet-05-03-2017/?lang=sr

BBC.com, „Koliko je rasprostranjena ekstremna desnica“, https://www. bbc.com/serbian/lat/svet-47636651

Citizens Against Terrorism, „Radikalizam, nasilni ekstremizam i terorizam u BiH“, https://www.catbih.ba/radikalizam-nasilni-ekstremizam-i-terorizam-u-bih/

Dnevnik.hr, „Izbori za Evropski parlament 2014. u brojkama“, https://dnevnik.hr/vijesti/svijet/izbori-za-europski-parlament-2014-u-brojkama— 335283.html

Glas Amerike, „Ekstremizam u Srbiji - kompleksan odnos desnice i vlasti“, https://www.glasamerike.net/a/ekstremizam-u-srbiji—-zapad-najve% C4%87i-neprijatelj/4906792.html

Global Analitika, „Jačanje nasilnog ekstremizma kroz postrojavanje paravojnih organizacija“, http://globalanalitika.com/jacanje-nasilnog-ekstremizma-kroz-postrojavanje-paravojnih-organizacija/

H-alter.org, „Je li Trump ultradesničar ili ultraljevičar?“, https://www.hal- ter.org/vijesti/je-li-trump-ultradesnicar-ili-ultraljevicar

Izvještaj s konferencije „Politička fragmentacija ljevice uz globalni preporod desničarskog populizma“, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/ 14187.pdf

Magazinplus.eu, „Naoružana i sve radikalnija desnica u SAD-u, operacija „Američko proljeće“ i marš na Washington“, http://magazinplus.eu/naoru- zana-i-sve-radikalnija-desnica-u-sad-u-operacija-americko-proljece-i-mars-na-washington/

Mreža za izgradnju mira, „Opasne metastaze: Inkubatori radikalne desnice“, https://www.mreza-mira.net/vijesti/razno/opasne-metastaze-inkubatori-radikalne-desnice/

Mreža za izgradnju mira, „Uspon desnice u Latinskoj Americi“, https://www. mreza-mira.net/vijesti/clanci/uspon-desnice-u-latinskoj-americi/

Net.hr, „Ugledna agencija analizirala jačanje krajnje desnice u Istočnoj Europi: Spomenuta je i Hrvatska u nimalo lijepom kontekstu“, https://net.hr/da- nas/svijet/ugledna-agencija-analizirala-jacanje-krajnje-desnice-u-istocnoj- europi-spomenuta-je-i-hrvatska-u-nimalo-lijepom-kontekstu/

Prometej.ba, „Lijevi nacionalizam“, http://www.prometej.ba/clanak/drustvo- i-znanost/lijevi-nacionalizam-3227

Radio Slobodna Evropa, „Kad desnica iskorači u fašizam“, https://www.slo bodnaevropa.org/a/fasizam-srbija-desnica-ni%C5%A1/30041738.html

Radiostudent.hr, „Alterntivna desnica: nova politička struja u SAD-u“, http://www.radiostudent.hr/alternativna-desnica-internetski-trend-ili-nova- politicka-struja-u-sad-u/

Slobodna Evropa, „Izbori za EP: Veliki rast liberala, uspjeh Orbana, Le Pen i Salvinija“, https://www.slobodnaevropa.org/a/poslednji-dan-glasanja-na-izborima-u-eu/29962854.html

Slobodnifilozofski.com, „Budućnost ljevice u Evropi“, http://slobodnifilozofski.com/2017/05/buducnost-ljevice-europi.html

Spiegel.de, „Europe’s Right Wing Takes Aim at the EU“, https://www.spie gel.de/international/world/right-wing-populists-seek-to-flex-muscles-in-the-eu-a-1246433.html

Telegram.hr, „Svaka globalna ekonomska kriza ojača ekstremiste, a sljedeća je vrlo blizu. Što bi uopće moglo poći krivo?“, https://www.telegram.hr/ price/velika-ekonomska-kriza-ojacala-je-ekstremiste-a-sljedeca-je-blizu-sto- bi-uopce-moglo-poci-po-zlu/

VOA, „Godina populizma u Evropi, levica i desnica ponekad na istoj strani“, https://www.glasamerike.net/a/godina-populizma-u-evropi-levica-i-desnica-ponekad-na-istoj-strani/4721063.html
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2022.7.1.15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.