KA URODNJAVANJU VISOKOG OBRAZOVANJA (Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju: Koncepti, prakse i izazovi, priredile Dragica Vujadinović i Zorana Antonijević, Akademska knjiga, Novi Sad, 2019)

Medina Mujić

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.