Narrative Re/Definition of Jewish-Bosnian Intracultural Identity

Šeherzada Džafić

Abstract


The Jewish cultural tradition, which within the framework of the Bosnian habitus went through stages - from assimilation, concretization, activation, and even fusion - represents a paradigm of intracultural processes in the complex Bosnian society. These processes take place through various interactions, which have not been bypassed by local literature, and are representative of one part of the literary oeuvre of Isak Samokovlija. Based on the theoretical starting points of intercultural interpretation and psychoanalysis, the work questions Samokovlija's short stories in which the characters act through the suppressed own versus the foreign. This is especially expressed in the stories “Od proljeća do proljeća” (From Spring to Spring) and “Plava Jevrejka” (The Blue Jewess).

Keywords


Isak Samokovlija; Bosnian-Jewish identity; narrative re/definition; psychoanalysis; intracultural processes

Full Text:

PDF

References


Samokovlija, Isak (1987/1988), Pripovijetke, u: Sabrana djela, Svjetlost, Sarajevo

Samokovlija, Isak (2000), Pripovijetke, Sarajevo-Publishing, Sarajevo

Andrić, Ivo (1955), ˝Isak Samokovlija˝, Život: mjesečni časopis za književnost i kulturu, god. IV, knj. VI, sveska 3, 97-98.

Atijas, Jakica (1932), ˝Gdje je Samokovlija našao milieu „Plave Jevrejke“˝, Jevrejski glas, 9.XII 1932., VI, br. 50, 5-9.

Bogićević, Miodrag (1984/1985), ˝Pripovjedačko djelo Isaka Samokovlije˝, predgovor, u: Isak Samokovlija, Nosač Samuel, Svjetlost, Sarajevo

Clifford, James (1994), ˝Dijasporas˝, Cultural Anthropology, 9(3), 302-338.

Džafić, Adnan, Nezir Krčalo, Edin Ramić (2019), Zov (post)modernih sirena. Identitet kao centralni istraživački problem društvenih i humanističkih nauka 20. i 21. stoljeća, Fakultet političkih nauka, Sarajevo

Džafić, Šeherzada (2015), Interkulturni (kon)tekst bosanskohercegovačke interliterarne zajednice, Dobra knjiga, Sarajevo

Freud, Sigmund (1986), ˝Nesvjesno˝, u: Budućnost jedne iluzije i drugi spisi, Naprijed, Zagreb, 97-131.

Gajević, Dragomir (1989), Bosanske teme, Svjetlost, Sarajevo

Hall, Stuart (2006), Critical Dialogues in Cultural Studies, Routledge, London - New York

Hofmann, Michael (2013), ˝Interkulturalnost, stranost, različitost˝ (prev. K. Boboš), Jat, 1, 10-34.

Kajon, Vita (1932): ˝Jevrejski ideali i ljudi u Samokovlijinoj drami˝, Jevrejski glas, VI, 51 (252), 5-9.

Kalač, Iso (1985), Priča i vrijeme: Zija Dizdarević i međuratna priča u BiH, NIŠRO ˝Oslobođenje˝, Sarajevo

Kršić, Jovan (1929), ˝Pozdrav pripovedaču˝, Pregled, 3/1929, III/64, 208-210.

Lešić, Zdenko (2000), Pripovjedač i njegov svijet, u Samokovlija, Isak: Pripovijetke, Sarajevo Publishing, Sarajevo

Lodge, David (1988): Načini modernog pisanja, Globus, Zagreb

Nezirović, Muhamed (1991), Jevrejsko-španjolska književnost, Institut za književnost - Svjetlost, Sarajevo

Nezirović, Muhamed (2000), ˝Historija bosanskih Jevreja Moše (Rafela) Atijasa – Zeki Efendije˝, Forum Bosne, 7-8, 311-327.

Palavestra, Jovan (1928), ˝Pripovedač Isak Samokovlija˝, Jevrejski glas, I 15. VI, br. 22, str. 2

Pinto, Avram (1987), Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša, Sarajevo

Poljokan, Braco (1932), ˝Isak Samokovlija kao jevrejski dramatičar˝, Jevrejski glas, VI, 53(54), 4-5.

Rizvić, Muhsin (1985), Pregled književnosti naroda BiH, Veselin Masleša – Svjetlost, Sarajevo

Simić, Novak (1978), Članci, prikazi, studije, u: Izabrana djela, Mladost, Zagreb

Spahić, Edina (2014), ˝Slika žene u bosanskoj i španskoj frazeologiji˝, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Knjiga XVII, 329-342.

Spahić, Edina (2020), ˝Sefardska poslovica u Sefardskoj ženi u Bosni Laure Papo Bohorete˝, Društvene i humanističke studije, 1(10), 147-158.

Spahić, Vedad (2016), Književnost i identitet: Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji/konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta, Lijepa riječ – BZK ˝Preporod˝, Tuzla.

Šabotić, Damir (2013), ˝Nedjeljna lektira: Nosač Samueli druge priče˝, BHT1, Sarajevo; https://www.youtube.com/watch?v=TBS4x3qC2iY&t=707s, BHT1 (12’)

Šehabović, Šejla (2013), ˝Nedjeljna lektira: Nosač Samueli druge priče˝, Sarajevo; https://www.youtube.com/watch?v=TBS4x3qC2iY&t=707s, BHT1 (16’)

Tadić, Jorjo (1937), Jevreji u Dubrovniku do polovine XVII stoljeća, La Benevolencija, Sarajevo

Tutnjević, Staniša (1982), Socijalna proza u BiH između dva rata, Veselin Masleša, Sarajevo

Vučković, Radovan (1989), Od Ćorovića do Ćopića, NIŠRO ˝Oslobođenje˝, Sarajevo

Vučković, Radovan (1991), Razvoj novije književnosti, Institut za književnost - Svjetlost, Sarajevo
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2022.7.4.51

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.