Vol 7, No 4(21) (2022)

Društvene i humanističke studije DHS

DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2022.7.4

Table of Contents

Articles

Damir Šabotić
PDF
13-26
Nehrudin Rebihić
PDF
27-50
Šeherzada Džafić
PDF
51-68
Ena Begović-Sokolija
PDF
69-88
Ana Cecilia Prenz Kopušar
PDF
89-102
Ana Cecilia Prenz Kopušar, Edina Spahić
PDF
103-116
Stojanka Lužija
PDF
117-132
Ljiljana Dobrovšak
PDF
133-160
Mirza Mahmutović
PDF
161-186
Stevan Milovanović
PDF
187-196
Ajla Demiragić
PDF
199-218
Vildana Pečenković
PDF
219-240
Edina Kečo
PDF
241-258
Ana Toplak
PDF
261-280
Dražena Bošković, Ivona Šetka Čilić
PDF
283-306
Nejla Kalajdžisalihović
PDF
307-318
Selma Đuliman, Amira Sadiković
PDF
321-338
Miljan Gogić
PDF
341-364
Senadin Musabegović
PDF
365-378
Tamara Alebić, Ivan Včev, Nikola Volarić
PDF
379-394
Muedib Šahinović
PDF
397-414
Enes Pašalić
PDF
415-428
Muharem Adilović, Ajdin Huseinspahić
PDF
431-454
Luna Marija Bogadi, Aleksandra Golubović
PDF
457-480
Mirjana Beara, Lejla Muratović
PDF
481-502
Nemanja Vukanović
PDF
503-520
Senada Mujić
PDF
521-540
Ranka Perućica, Sanja Živanović, Draženko Jorgić
PDF
541-558
Daliborka Škipina, Branka Kovačević
PDF
559-576
Jelena Marković
PDF
579-600
Miralem Dautović
PDF
603-624
Jadranka Zlomislić, Mato Matijević, Katarina Šijaković
PDF
625-648
Samila Ramić, Nusreta Salić
PDF
651-668
Samra Mahmutović, Marijana Kletečki Radović, Vesna Huremović
PDF
669-692
Marija Marković, Zorica Stanisavljević Petrović, Anastasija Mamutović
PDF
695-720

Book Review

MULTIASPEKTNI PRISTUP FENOMENIMA MIGRACIJA I IDENTITETA [Marina Perić Kaselj (ur.), Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država, zbornik radova, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2020]
Martina Zadravec
PDF
723-730
DEKONSTRUKCIJA GENOCIDNE LOGIKE – PITANJE ZABORAVA I POTREBE PAMĆENJA NA PRIMJERU GENOCIDA U BOSNI I HERCEGOVINI [Hikmet Karčić (ur.), Izazovi memorijalizacije genocida u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka - Dobra knjiga, Sarajevo, 2021]
Abdel Alibegović
PDF
731-736
ROMANESKNI DIJALOG SA HISTORIJOM U PROSTORU TRAUME [Lejla Žujo-Marić, Na rubovima vijeka: Svjedočenje kao poetički okvir bošnjačkog romana s tematikom iz rata (1992 – 1995), Univerzitet ″Džemal Bijedić″, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2021]
Indira Durmić
PDF
737-740
NEGATIVNA DIJALEKTIKA PORAZA: SJEĆANJE KAO EMANCIPATORNA MOGUĆNOST LJEVICE (Todor Kuljić, Manifest sećanja levice. Kontrasećanje potlačenih i zaboravljenih, Clio, Beograd, 2021)
Jasmin Hasanović
PDF
741-746
KA NOVOM RAZUMIJEVANJU IBN HANBELOVOG TEOLOŠKOG UČENJA (Adnan Silajdžić, Samir Beglerović, Akaidsko učenje imama Ibn Hanbela – hanbelijsko tumačenje osnova islamskog vjerovanja, El-Kalem, Sarajevo, 2021)
Haris Veladžić
PDF
747-752
DEKODIRANJE KOSOVSKOG MITA KROZ ISTORIJU, TRADICIJU I KNJIŽEVNOST (Boško Suvajdžić, Ključ od Kosova, Albatros Plus, Beograd, 2021)
Elma Halilović
PDF
753-760
VAŽAN DOPRINOS TEKSTOLOŠKIM PROUČAVANJIMA SREDNJOVJEKOVNIH BOSANSKIH TEKSTOVA (Erma Ramić-Kunić: Čajničko četveroevanđelje. Tekstolološko istraživanje, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 2021)
Sumeja Bičević
PDF
761-770
EIN NEUER BEITRAG ZUR DEBATTE UM PETER HANDKE [Vahidin Preljević und Clemens Ruthner (Hrsg.), Peter Handkes Jugoslawienkomplex. Eine kritische Bestandsaufnahme nach dem Nobelpreis. Identifizierungen/Identifications, Bd. 8, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2022]
Marijana Erstić
PDF
771-774
IMIGRACIJA KAO OPASNA VODA (Mersina Mujagić, Metaforički jezički izrazi u britanskome i bosanskohercegovačkome medijskom diskursu o izbjegličkoj krizi, Pedagoški fakultet Bihać, 2022)
Vildana Pečenković
PDF
775-778
TRANSFORMACIJSKI KARAKTER POLITIČKIH IDEOLOGIJA (Slaven Ravlić, Političke ideologije: ideje, tipovi, akteri, Plejada, Zagreb, 2022)
Elvis Fejzić
PDF
779-784
FITNA MEĐU MUSLIMANSKIM INTELEKTUALCIMA? (Ahmet Alibašić, Arapsko proljeće, ulema i muslimanski intelektualci, Centar za napredne studije, Sarajevo 2022)
Borna Zgurić
PDF
785-790
RECENTNI DIDAKTIČKO-METODIČKI PRISTUPI UPOZNAVANJU OKOLINE U RANOM I PREDŠKOLSKOM ODGOJU (Nermin Tufekčić, Metodika upoznavanja okoline u ranom i predškolskom odgoju, Univerzitet u Zenici - Islamski pedagoški fakultet, Zenica 2022)
Amina Odobašić
PDF
791-794