Identity Between Islam and Tradition: The Bosniak Dialectics of Adaptation

Muedib Šahinović

Abstract


This paper puts forward the question of the correlation between the religiosity of Bosniaks and their identity, which has gone through numerous phases through the centuries-long process of evolution of ethnonational collective consciousness and very often reflexively influenced the content and manifestation of the phenomenon of religiosity. From a contemporary sociological perspective, through methodologically based research, it was necessary to redefine the phenomenon of the religiosity of Bosniaks and determine its real impact on identity construction. During the research, it was determined that Islam is not a key and dominant identity basis for Bosniaks, but is selectively accepted through the traditional aspect, subjected to the process of adaptation, and used (instrumentalized) only as a cohesive and identifying tool, provided Bosniaks with the substratum of collectivity and crucial specificity of their identity.

Keywords


Bosniaks; religiosity; identity; Islam; tradition; adaptation

Full Text:

PDF

References


Alibašić, Ahmet (2021), ˝Oprečne i promjenjive (samo)percepcije bosanskih muslimana˝, Društvene i humanističke studije, 6(17), 191-206.

Bećirović, Denis (2021), ˝Teritorijalni ekspanzionizam Srbije prema Bosni i Hercegovini (1804-2020)˝, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo

Blek, Džeremi (Jermy Black), Donald Makrejdl (Donald MacRaild) (2007). Izučavanje istorije, Clio, Beograd

Bradley, Harriet (1997), Fractured Identities: Changing Patterns of Inequality, Polity Press, Cambridge

Cvitković, Ivan (1996), Sociologija religije, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta RBIH, Sarajevo

Cvitković, Ivan (2001), Sociologija spoznaje, DES, Sarajevo

Đozić, Adib (2003), Bošnjačka nacija, Bosanski kulturni centar, Sarajevo

Filandra, Šaćir (1998), Bošnjačka politika u XX stoljeću, Sejtarija, Sarajevo

Filandra, Šaćir (2012), Bošnjaci nakon socijalizma, BZK Preporod – Synopsis, Sarajevo - Zagreb

Filipović, Muhamed (1996), Bošnjačka politika, Svjetlost, Sarajevo

Ibrahimagić, Omer (1996), Bosna i Bošnjaci, Svjetlost, Sarajevo

Ibraković, Dželal (2008), Bosna, islam– Bošnjaci, Fakultet političkih nauka, Sarajevo

Izetbegović, Alija (1995), Čudo bosanskog otpora, BIH PRESS, Sarajevo

Kalanj, Rade (2008), Modernizacija i identitet, Politička kultura, Zagreb

Karčić, Fikret (2007), ˝Islam u sekularnoj državi: primjer Bosne i Hercegovine˝, u: Alibašić, Ahmet (ur.), Religija i sekularna država, Fondacija Konrad Adenauer, Sarajevo, 23-35.

Karić, Enes (2004), Prilozi za povijest islamskog mišljenja u Bosni i Hercegovini XX stoljeća. Knjiga I, El-Kalem, Sarajevo

Petković, Nikola (2020), O čemu govorimo kada govorimo o identitetu?, Disput, Zagreb

Spahić, Vedad (2016), Književnost i identitet: Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji/konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta, BZK Preporod - Lijepa riječ, Tuzla

Spahić, Vedad (2020), ˝Narativ o kaleidoskopu˝, Logos – časopis za filozofiju i religiju, 8(1), 189-205.

Šahinović, Muedib (2022), ˝Bošnjačke aporije polivalentne sekularnosti: Epifenomen kompromisne modernosti˝, Društvene i humanističke studije, 7 (1(18)), 283-298.

Wattles, Isidora (2019), ˝Intervju kao istraživačka metoda: Teorijski aspekti˝, Civitas, 9(2), 201-214.

Zgodić, Esad (2012), Teritorijalni nacionalizam: ideologija, zlotvorstvo i alternative, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo

Zoranić, Hakija (1996), ˝Srednjovjekovni Bošnjani i njihova vjera˝, u: Zbornik radova - Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 103-111.

Žiga, Jusuf, Adib Đozić (2006), Sociologija, OFF-SET, Tuzla
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2022.7.4.397

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.