Perceptions of Jews in the Bosnian Franciscan Literary Tradition: From Anti-Judaism To Anti-Semitism?

Ena Begović-Sokolija

Abstract


The literary opus of the Bosnian Franciscans is interesting in many ways from the imagological point of view: both concerning self-perceptions and hetero-perceptions, which were constructed based on the importance of religion as an element of community identity. Analyzing the imagotype potential of religious and ethnic divisions, the paper reconstructs the controversies between Christianity and Judaism, as well as linguistic elements, folk customs, and contemporary reality. At the source of the Bosnian Franciscan literature, at the beginning of the 17th century, we find Divković, who, as is often the case in pre-modern culture, relates the religious Other to the ethnic Other. This tradition is continued by the 19th century’s Franciscan chroniclers (Lastrić, Benić, and Bogdanović), while Martić, Jukić, and Knežević, who stepped into the era of the rebirth of Croatian Illyrianism, we can trace various normative implications of the relationship between political, ethnic, racial and religious identity. Since the Bosnian Franciscans of that time, we remember the ecclesiastical and intellectual elite among the Catholic population in Bosnia, the imagotypical statements about Jews in their works reflect both the Christian heritage through history and the Eurocentric view of the Others. Therefore, reconstructing the Bosnian Franciscans’ perceptions and ideas about the Other and the Different is, at the same time, reconstructing the genesis of the narrative about the Other, i.e., social and religious stereotypes and prejudices, as well as the continuity of talking about oneself by talking about the Different.

Keywords


Jews; Bosnian Franciscans; imagology; stereotypes; perceptions; the image of the Other; the religious Other; anti-Judaism; anti-Semitism

Full Text:

PDF

References


Benić, Bono (2003), Ljetopis sutješkoga samostana, priredio, latinske i talijanske dijelove preveo, uvod i bilješke napisao dr. fra Ignacije Gavran, Synopsis, Sarajevo – Zagreb

Bosanski prijatelj: časopis saderžavajući potriebite koristne i zabavne stvari, svezak I (1850), urednik I. F. Jukić Banjalučanin, Zagreb

Bosanski prijatelj: časopis saderžavajući potrebite, koristne i zabavne stvari, svezak II (1850), urednik I. F. Jukić Banjalučanin, Zagreb

Bosanski prijatelj: časopis sadržavajući potrebite, koristne i zabavne stvari, svezak III (1861), urednik I. F. Jukić Banjalučanin, Zagreb

Bosanski prijatelj, svezak IV (1870), uredio –vić (Antun Knežević), Tiskom Ivana Vončine, Sisak

Bosanski prijatelj, svezak III (1973), u: Ivan Franjo Jukić, Sabrana djela, knj. II, Svjetlost, Sarajevo

Bogdanović, Marijan (2003), Ljetopis kreševskoga samostana (1765 – 1817), priredio, latinske i talijanske dijelove preveo, uvod i bilješke napisao dr. fra Ignacije Gavran, Synopsis, Sarajevo – Zagreb

Divković, Matija (2013), Nauk krstjanski za narod slovinski; Sto čudesa aliti zlamen’ja blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije, prir. Darija Gabrić Bagarić, Dolores Grmača, Maja Banožić, Marijana Horvat, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, Sarajevo

Divković, Matija (2019), Izbor iz djela, prir. Dolores Grmača i Marijana Horvat, Matica hrvatska u Sarajevu, Sarajevo

Jukić, Ivan Frano (1851), Zemljopis i poviestnica Bosne od Slavoljuba Bošnjaka, Narodna tiskara Ljudevita Gaja, Zagreb

Knežević, Antun (2001), Njeke moje bilješke iz zadnjih godinah, prir. Miroslav Karaulac, Rad, Beograd – Besjeda, Banja Luka

Lastrić, Filip (2003), Pregled starina Bosanske provincije, priredio, uvod i komentare napisao dr. fra Andrija Zirdum; s latinskoga i talijanskoga preveli dr. fra Ignacije Gavran i fra Šimun Šimić, Synopsis – Sarajevo, Zagreb

Martić, Fra Grgo (1990a), Osvetnici II, u: Izabrana djela, knj. II; priređivač i autor predgovora: Branko Letić, Svjetlost, Sarajevo, 191-264.

Martić, Fra Grgo (1990b), Zapamćenja, u: Izabrana djela, knj. III; priređivač i autor predgovora: Branko Letić, Svjetlost, Sarajevo, 284-380.

Ahmetagić, Jasmina M. (2018), ˝Teorijsko-metodološke pretpostavke imagologije i njeno preoblikovanje˝, Baština, sv. 44, 13-24.

Begić, Midhat (1987), ˝Matija Divković – Djelo i vrijeme (na primjeru Čudesa)˝, Raskršća IV, Veselin Masleša, Sarajevo, 151-159.

Begović-Sokolija, Ena (2022), ˝Sultan kao vis major – predodžbe o osmanskoj vlasti u samostanskim ljetopisima bosanskih franjevaca iz 18. stoljeća˝, u: Kulturno-historijski tokovi u Bosni 15-19. stoljeća. Zbornik radova, Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, Sarajevo, 244-268.

Brkljačić, Maja, Sandra Prlenda (2006), ˝Zašto pamćenje i sjećanje?˝, u: Maja Brkljačić, Sandra Prlenda (ur.), Kultura pamćenja i historija, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 9-18.

Budak, Neven (2020), ˝Antijudaizam i antisemitizam prije Drugoga svjetskog rata˝, u: Neven Budak (ur.), Antijudaizam, antisemitizam i Holokaust u Hrvatskoj, Židovska općina Zagreb, Zagreb, 9-43.

Curtius, Ernst Robert (1998), Europska književnost i latinsko srednjovjekovlje, Naprijed, Zagreb

Dukić, Davor (1998), Figura protivnika u hrvatskoj povijesnoj epici, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb

Dukić, Davor (2004), Sultanova djeca. Predodžbe Turaka u hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja, Thema, Zadar

Dukić, Davor (2009), ˝Predgovor: O imagologiji˝, u: Davor Dukić, Zrinka Blažević, Lahorka Plejić Poje, Ivana Brković (ur.), Kako vidimo strane zemlje – Uvod u imagologiju, Srednja Europa, Zagreb, 5-22.

Džaja, Srećko M. (1982), ˝Duhovni, politički i društveni kontekst pisca Matije Divkovića (1563–1631)˝, u: Zbornik radova o Matiji Divkoviću, Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Sarajevo, 273-283.

Džaja, Srećko M. (1994), ˝Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. stoljeća˝, u: Marko Karamatić (ur.) Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291–1991, Zbornik radova, Franjevačka teologija Sarajevo, Samobor, 27-36.

Džambo, Jozo (2022), Franjevci u srednjovjekovnoj Bosni, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, Sarajevo

Katz, Dana E. (2008), ˝Introduction: Princes, Jews and Rhetoric of Tolerance˝, in: Dana E. Katz (ed.), The Jew in the Art of the Italian Renaissance, Univer- sity of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1-16.

Katz, Jacob (1982), From Prejudice to Destruction: Anti-semitism, 1970-1933, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts

Konstantinović, Zoran (1986), ˝Od imagologije do istraživanja mentaliteta. O jednom značajnom kretanju u suvremenoj metodološkoj misli˝, Umjetnost riječi, 2, 1986, 137-142.

Lešić, Zdenko (1991), Ko je bio prvi bosanskohercegovački pripovijedač, Godišnjak Instituta za književnost, XX, Sarajevo, 119-143.

Lešić, Zdenko (2008), Ivan Franjo Jukić – književnik, Novi Izraz, 39, Sarajevo, 66-83.

Lovrenović, Ivan (1987), ˝Tekst i arhatekst (Andrić i franjevačke kronike 18. stoljeća)˝, u: Franjo Grčević, Ernest Fišer (ur.) Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti (2), Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta - Uredništvo časopisa Gesta, Zagreb – Varaždin, 155-161.

Majić, Ivan (2009), ˝Biblijski tekst kao popularni intertekst (na primjeru bosanskih franjevaca)˝, Bosna franciscana, XVII/30, 17-25.

Milanović, Željko (2012), ˝Granice imagologije˝, Pravo i društvo: časopis za pravnu i političku kulturu, 3(3–4), 89-98.

Rebić, Adalbert (ur.) (2002), Opći religijski leksikon, Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, Zagreb

Paugeux, Daniel-Henri (2009), ˝Od kulturnog imaginarija do imaginarnog˝, u: Davor Dukić, Zrinka Blažević, Lahorka Plejić Poje, Ivana Brković (ur.). Kako vidimo strane zemlje – Uvod u imagologiju, Srednja Europa, Zagreb, 125-150.

Rot, Klaus (2000), Slike u glavama (Ogledi o narodnoj kulturi u jugoistočnoj Evropi), Biblioteka XX vek, Beograd

Todorova, Marija (2006), Imaginarni Balkan, Biblioteka XX vek, Beograd

Vodnik, Branko (1913), Povijest hrvatske književnosti. Knjiga I. Od humanizma do potkraj XVIII. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb

Džambo, Jozo (2012), ˝Osam eseja˝, http://ivanlovrenovic.com/2012/06/ jozo-dzambo-osam-eseja/

Starr, Bernard (2015), ˝Fife Stages of Anti-Semitismin Art – From Medieval to Modern Times˝, https://www.huffpost.com/entry/five-stages-of-anti-semit_b_6707728
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2022.7.4.69

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.