Centre for Social Work as the Guardianship in Procedure of Family Mediation

Nusreta Salić, Erna Lučić, Samila Ramić

Abstract


In 2005, the Family Law of the Federation of Bosnia and Herzegovina reformed the institute for thereconciliation of spouses by introducing a mediation institute as a mandatory condition for initiating adivorce procedure. According to the provisions of the Family Law of the Federation of Bosnia andHerzegovina, the guardianship authority is only one in a wide range of authorized legal and naturalpersons in the family mediation procedure. If the attempt to reconcile the spouses does not succeed, therole of the natural or legal person authorized to mediate is to mediate in reaching an agreement on theachieving of parental responsibility about their underage children, the child maintenance, the conditionsand the manner of maintaining personal relationships and direct contacts of the child with a parent whodoes not have parental responsibility, and supporting a spouse. In case the spouses do not reach anagreement or the same is not in the child’s interest (if another legal entity or a physical person in theFBiH has been a mediator), the guardianship authority can, on an official duty or at the request of anauthorized person, temporarily, until the dissolution of the divorce proceedings, decide on these issues.A survey conducted in the centers for social work in the area of the Tuzla Canton in May 2016 aimedto examine the attitudes/perceptions of professional workers in the centers for social work about therole of the Center for Social Work as a guardianship body in the family meditation procedure.

Keywords


center for social work; guardianship body; social worker; mediation; family mediation

Full Text:

PDF

References


Alinčić, Mira (1999), „Europsko viđenje postupka obiteljskog posredovanja“, Revija za socijalnu politiku, 6 (3-4), str. 227-240.

Bubić, Suzana (2013), „Standard “najbolji interes djeteta” i njegova primjena u kontekstu ostvarivanja roditeljskog staranja“ u: Zbornik radova: „Najbolji interesi djeteta u zakonodavstvu i praksi“.Mostar, Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Bubić, Suzana (2011), “Ustanova porodičnog posredovanja u evropskom,

njemačkom i domaćem pravu“, Nova Pravna Revija Časopis za domaće,

njemačko i europsko pravo, br. 2/2011, str. 16-29.

Despotović Stanarević, Vera (2009), „Sistemski pristup kao teorijsko-iskustveni okvir u porodičnoj medijaciji“, u: Džamonja Ignjatović, Tamara i

Žegarac, Nevenka. eds (2009), Teorijske osnove medijacije: perspektive i

doprinosi, Beograd, Centar za primijenjenu psihologiju

Dorontić, Nikola, Mirsada Poturković, Aleksandar Živanović, Maida Kovačević, Zora Balutović Kremenović (2008), Mogućnosti primjene porodične medijacije, Banjaluka, Save The Children

Duman, Džamna (2007), „Normativni okvir porodičnog posredovanja u pravu Evropke unije i Vijeća Evrope“, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, L-2007, 99-113.

Duman, Džamna (2009), „Institut posredovanja u Porodičnom zakonodavstvu BiH“, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, decembar 2009, vol. 53, 71-91.

Duman, Džamna (2012), „Modeli posredovanja“, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, Vol. 55, decembar 2012, str.135-146.

Duman, Džamna, Midhat Izmirlija (2007), „Legislativna reforma u BiH (II):

Institut posredovanja u Porodičnom zakonu FBiH“, Sarajevo: Puls demokratije (online)

Džamonja Ignjatović, Tamara, Nevenka Žegarac (2009), Teorijske osnove

medijacije: perspektive i doprinosi. Beograd: Centar za primijenjenu psihologiju

Krešić, Boris (2014).“Određivanje visine izdržavanja u praksi Centra za socijalni rad Tuzla“, Zbornik radova - drugi međunarodni naučni skup “Dani

porodičnog prava”, Mostar, 2014., 130-141

Majstorović, Irena (2007), „Posredovanje prije razvoda braka: hrvatsko pravo i europska rješenja“, Zagreb: Zbornik PFZ, 57, (2) 405-456.

Ponjavić, Zoran (2013), „O evoluciji porodičnog prava“, Zbornik radova: Razvoj porodičnog prava – od nacionalnog do evropskog, Mostar, Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Sladović Franz, Branka (2011), „Poslijediplomski specijalistički studij iz

obiteljske medijacije“, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu

Službene novine BiH (2004), Zakon o postupku medijacije, „Službene novine BiH“, br. 37/04

Službene novine FBiH (2005), Porodični zakon FBiH, Sarajevo, “Službene

novine Federacije BiH“ broj 35/05 /20.06.2005./

Službene novine FBiH (2014), Zakon o izmjenama i dopunama Porodičnog

zakona FBiH, Sarajevo, „Službene novine Federacije BiH“ broj 31/14

Službene novine FBiH (2006), Pravilnik o osnovnim elementima koje mora

sadržavati stručno mišljenje u postupku posredovanja prije pokretanja

postupka za razvod braka, Sarajevo, “Službene novine FBiH”, br. 5/ 08. 02.2006.

Službene novine FBiH (2006), Pravilnik o uvjetima koje mora ispuniti fizička i pravna osoba ovlaštena za posredovanje između bračnih partnera prije pokretanja postupka za razvod braka, Sarajevo, “Službene novine Federacije BiH”, broj 5/06

Službeni glasnik BiH (2004), Zakon o postupku medijacije BiH, „Službeni

glasnik BiH“ br. 37/04.

Službeni glasnik RS (2002), Porodični zakon Republike Srpske, Banjaluka,

„Službeni glasnik RS“ br. 54/2002

Službeni glasnik Brčko distrikta BiH (2007), Porodični zakon Brčko distrikta

BiH, Brčko, broj: 3/07

Narodne novine Republike Hrvatske (2015). Obiteljski zakon. Zagreb,

broj:103/15.

Bundesministerium für Familien und Jugend (n.d). Qualitätsstandards und

empfehlungen für die Beratung von Eltern nach § 95 Abs. 1a AußStrG über

die spezifischen, Wien aus der Scheidung resultierenden Bedürfnisse ihrer

minderjährigen Kinder http://www.kinderrechte.gv.at/wp , pristup dana 10.

2016.

Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen u. Konsumentenschutz,Richtlinien zur Förderung von Mediation, Dezember 2004, http://www.bmsg.gv.at/cms/site/attachments/1/1/6/CH0140/CMS1056977805966/richtlinien_.Pdfhttp://www.pulsdemokratije.ba/index.php?&l=bs&id=312, pristup dana 25.04.2016.

https://www.google.ba/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=RAZVOJ+PORODI%C4%8CNOG+PRAVA+%E2%80%93+OD+

NACIONALNOG+DO+EVROPSKOG, pristup dana 20.04.2016.

https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Studijski_program_PDSS

_Obiteljska_medijacija.pdf pristup dana 05.05.2016


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.