ROMANESKNI DIJALOG SA HISTORIJOM U PROSTORU TRAUME [Lejla Žujo-Marić, Na rubovima vijeka: Svjedočenje kao poetički okvir bošnjačkog romana s tematikom iz rata (1992 – 1995), Univerzitet ″Džemal Bijedić″, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2021]

Indira Durmić

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.