KA NOVOM RAZUMIJEVANJU IBN HANBELOVOG TEOLOŠKOG UČENJA (Adnan Silajdžić, Samir Beglerović, Akaidsko učenje imama Ibn Hanbela – hanbelijsko tumačenje osnova islamskog vjerovanja, El-Kalem, Sarajevo, 2021)

Haris Veladžić

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.