On History of Literature Teaching Methodology in Bosnia and Herzegovina: a Colonial--provincial Status of a Discipline

Muhidin Džanko

Abstract


The paper deals with historical development of literature teaching methodology in Bosnia andHerzegovina with a special focus on development of literature teaching methodology as a universitycourse at the Faculty of Philosophy in Sarajevo, where most of the specialists in this field in Bosnia andHerzegovina come from. The paper also presents a wider South-Slavic context in which literatureteaching methodology in Bosnia and Herzegovina developed. Most of the time, it had colonial, peripheraland provicial status compared to literature teaching methodology centres in Zagreb and Belgrade. Thepaper is self-critical, trying to incite this discipline to exit the academic and intellectual exile it has longbeen in.

Keywords


methodology; literature teaching; methodology course; Faculty of Philosophy; Teacher Training College; Zagreb school of literature teaching methodology; Belgrade school of literature teaching methodol

Full Text:

PDF

References


Bežen, Ante (1987), „Metodološki pristup povijesti metodika“, Pedagoški rad - časopis za pedagoška i prosvjetna pitanja, Zagreb, 42/4. str. 402-408.

Bežen, Ante (1989), Znanstveni sustav metodike književnog odgoja i obrazovanja, Školske novine, Zagreb

Božović, Rajka (1977), Uvođenje učenika srednje škole u svijet romana,

Svjetlost, Sarajevo

Ćurić, Hajrudin (1965), Školske prilike Muslimana u Bosni Hercegovini 1800

– 1878., Naučno delo, Beograd

Dlustuš, Ljuboje (1894) „Školske prilike u Bosni i Hercegovini od okupacije

do danas“, Školski vjesnik, Sarajevo, 1894., I/1.

Džanko, Muhidin (2004), Bosanski jezik i književnost u nastavi – metodički

pristupi, EuroCom, Sarajevo

Džanko, Muhidin (2010), Filipove frajle. Studije i interpretacije iz teorije i

povijesti metodike nastave književnosti, Bosanska riječ, Tuzla

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Spomenica 1950-1980. (1980),

Filozofski fakultet, Sarajevo

Grupa autora (1984), Kako predavati književnost (priredio Aleksandar

Jovanović), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

Grupa autora (1974), Metodički pristup pripovjednoj prozi [urednik Uglješa

Kisić], Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo

Grupa autora (1986), Metodika u sustavu znanosti i obrazovanja, zbornik

radova [glavni urednik zbornika Ante Bežen], Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta : Školske novine : Pedagoško društvo, Zagreb

Grupa autora (1988), Moderna tumačenja književnosti, Svjetlost, Zavod za

udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo

Kantoci, Slavoljub (1900), Uzgojni elementi u Antigoni i njihova primjena u

nastavi, Sarajevo, Školski vjesnik, 1900/april, 162-172.

Lešić, Zdenko (1971), Jezik i književno djelo, Zavod za udžbenike, Sarajevo

Lešić, Zdenko (1972), Čitanka za 1. razred gimnazije, Svjetlost, Sarajevo

Petrović, Svetozar (1972), Priroda kritike, Liber, Zagreb

Šamić, Midhat (1949), Iz metodike starnih jezika (ruskog, francuskog, engleskog), Svjetlost, Sarajevo


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.