The Study of Genocide in Curricula - Yes or No?

Adib Đozić

Abstract


The socio-historical substance of the twentieth century marked it by, among other things, as the centuryof genocide. If the 21st century is a century of knowledge, and it should be, there is a legitimate question:how to prevent growing destructive processes in society with knowledge, including genocide, whichindeed, is the most destructive and whose destructiveness is focused directly on the sanctity of humanlife as the ultimate good and value in general. The research shows that genocide as “the greatest evil”is necessary to explain scientifically through a separate science of genocide. In order for the constitutedscience of genocide, in addition to scientific explanation of genocide as a destructive social phenomenon,at the same time, to be in a function of social prevention of future genocide, it is necessary to include itin curricula, so that pupils and students become familiar with the laws of development of genocide andits destructive consequences for the survival and progress of society as a social fact “sui generis”.

Keywords


genocide; the study of genocide; curriculum; education

Full Text:

PDF

References


Biserko, Sonja i drugi (2005), Srebrenica remembrance for the future, Heinrich Boll Foundation, Sarajevo

Bosna i Hercegovina na putu ka modernoj državi (2004), Fondacija Heinrich Böll, Regionalni ured Sarajevo, Sarajevo

Charny, Israel. W. (1999), Encyclopedia of genocide, volume I, II, Institute on the Holocaust and Genocide, Jerusalem

Cvitković, Ivan (2004), Konfesija u ratu, Svjetlo riječi, Blicdruk centar,

Sarajevo – Zagreb

Doubt, Keith (2003), Sociologija nakon Bosne, Buybook, Sarajevo

Džananović, Muamer (2015), Zločin nad djecom u Goraždu tokom opsade

–1995., Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo

Đozić, Adib (2005), Elementi za modernu subznanstevnu teoriju (sociologiju) genocida, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, br. 6., Tuzla, str. 273-287.

Đozić, Adib (2006), Državni genocid, Znakovi vremena, Broj 32,

Naučnoistraživački institut Ibn Sina, Sarajevo, 2006., str. 114-131.

Đozić, Adib (2014) ,,Ideologija lijevog mesijanizma i kolektivno društvenohistorijsko pamćenje kod Bošnjaka“, u: Bosna i Hercegovina i bošnjaštvo, historija, stvarnost, perspektive, Zbornik radova, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, str. 33-60.

Đozić, Adib, Abdel Alibegović (2015), „Srpska pravoslavna crkva i genocid

nad Bošnjacima“, Zbornik radova simpozija „Odnos religijskog i nacionalnog u identitetu i stvarnosti balkanskih naroda“, Bošnjačka pismohrana, svezak 14, broj 40–41, Zagreb, str. 173-197.

Đozić, Adib (2016), „Genocid kao društveni i znanstveni fenomen“, DHS,

časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, Broj 1, Filozofski fakultet Univerziteta

u Tuzli, Tuzla, str. 121-147.

Đozić, Adib, Abdel Alibegović (2016), „Obrazovanje i genocid – Ko, kako i

zašto kriptoizira i „zabranjuje“ institucionalno obrazovanje o genocidu nad

Bošnjacima 1992–1995.“, Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije 2015. „Srebrenica 1995–2015: Evaluacija naslijeđa i dugoročnih posljedica genocida“, Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, str. 247-292.

Fuchs, Eckhardt (2015), What countries teach children about the Holocaust

varies hugely, The Conversation, Academic rigour, journalistic flair, January 26, 2015. (pristup:22. 06. 2015.) http://theconversation.com/uk

Gurda, Vedad (2013), „Procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini pred

međunarodnim, domaćim i inostranim sudovima“, Monumanta Srebrenica,

Knjiga 4. JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog

naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla-Srebrenica

Keith Doubt (2003), Sociologija nakon Bosne, Baybook, Sarajevo

Koch, Anja, Andrea Jung-Grimm (2010), Što izraelski školarci uče o njemačkoj povijesti? 12. 1. 2010, http://www.dw.com, (22. 05. 2015).

Lehrplan für die bayerische Grundschule, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, ,München, Juli 2000.

Linquist, David (2009), „The Coverage of the Holocaust in High School

History Textbooks“, Social Education, 73(6), pp 298-304.(National Council

for the Social Studies NCSS).

Muratović, Rasim (2014), Zlo i ljudsko dostojanstvo u djelu Arnea Johana

Vetlesena, Univerzitet u Sarajevu. Institut za istraživanje zločina protiv

čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo

Ratni zločin na tuzlanskom okrugu (1996) Državna komisija za prikupljanje

činjenica o ratnim zločinima Tuzla, Tuzla

Tulić, Himzo (1997), Zvornička sirat ćuprija, vlastito izdanje, Zvornik

Vetlesen, Anre Johan (2017), Studije o zlu, Univerzitet u Sarajevu. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo

Vrijeme beščašća, Genocid nad Bošnjacima krajem dvadesetog stoljeća,

(1994) Zbornik radova, urednik Safet Halilović, KDM „Preporod“, Zenica

Zakon o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Službeni

glasnik BiH br. 88/07

Genocid nad Bošnjacima (2014), Zbornik radova, urednik Anes Džunuzović, Udruženje „Mladi muslimani“, Sarajevo

Genocid u Bosni i Hercegovini 1991–1995 (1997), Zbornik radova, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo

Žiga Jusuf (2007), Vrijeme „razljuđenih dvonožaca“ – paradigma Bosne koju su izdali, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.