Vol 8, No 2(23) (2023)

Društvene i humanističke studije DHS

DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2023.8.2

Table of Contents

Articles

Nehrudin Rebihić, Mirza Mahmutović
PDF
15-28
Vedad Muharemović, Tomislav Tadić
PDF
29-46
Branka Kovačević
PDF
47-60
Kristinka Ovesni
PDF
61-82
Mirsad Turanović, Amina Ajdinović Mehović
PDF
83-102
Azra Hodžić-Čavkić
PDF
103-128
Senadin Musabegović
PDF
129-172
Džana Mehmedović
PDF
173-190
Marija Đaković, Emina Berbić Kolar, Ksenija Romstein
PDF
191-200
Svetlana Lazić, Mirjana Matović, Sanja Maričić Mesarović
PDF
201-220
Ali Hasanović
PDF
223-240
Nehrudin Rebihić
PDF
241-258
Muhidin Džanko
PDF
259-268
Edina Murtić
PDF
269-292
Aida Džiho-Šator, Amela Džiho-Hidović
PDF
295-314
Milena Škobo, Vedran Petričević
PDF
317-336
Boris Balta, Maja Lasić, Neven Buzuk
PDF
339-356
Martina Musa
PDF
359-370
Gorica Vuksanović, Olivera Kalajdžić, Ivana Zečević
PDF
373-390
Elvis Fejzić
PDF
393-416
Nife Elizabeth Ogunbodede
PDF
417-440
Zlatan Begić
PDF
443-458
Iva N. Manić
PDF
461-480
Amina Smajović, Belma Alić Ramić, Edina Nikšić Rebihić
PDF
481-500
Vesna Minić, Snežana Perišić
PDF
501-522
Isidora Korać, Jelena Đermanov
PDF
523-540
Biljana Jeremić, Zagorka Markov, Lidija Nikolić
PDF
541-556
Sanja Živanović, Ranka Perućica, Sonja Kaurin, Bojana Vuković, Olivera Kalajdžić, Slađana Ćalasan
PDF
557-578
Saša Lj. Stepanović, Ana Grbić
PDF
579-600
Danijela Vasilijević, Biljana Alavanja, Hadži Živorad Milenović
PDF
601-624
Biljana Smailagic
PDF
625-638
Anida Manko
PDF
639-654
Jelena Krulj, Emilija Marković, Ivana Simijonović
PDF
655-666
Nermin Mulaosmanović
PDF
669-690
Enes Osmančević, Tahani Komarica
PDF
693-710
Irena Praskač-Salčin, Sabira Gadžo-Šašić
PDF
711-728
Ljubo Lepir
PDF
731-748
Vesna Šućur-Janjetović, Andrea Rakanović Radonjić
PDF
749-770
Andrea Rakanović Radonjić
PDF
771-790
Dragana Šćepović, Ljubo Lepir, Vesna Šućur Janjetović
PDF
791-810
Ana Lalić
PDF
135-150

Book Review

ZNAČAJAN PRILOG BOSNISTICI KOJI JE PROŠAO ISPOD RADARA OVDAŠNJE KNJIŽEVNE KRITIKE (Robert Hodel, Andrić i Selimović: Forme aktuelnosti, Dobra knjiga, Sarajevo, 2011)
Ikbal Smajlović
PDF
815-822
KAKO JE MULTIKULTURALNO SARAJEVO PREŽIVJELO RAT IAKO MNOGI NJEGOVI GRAĐANI NISU? (Emily Greble, Sarajevo 1941–1945. – Muslimani, kršćani i Jevreji u Hitlerovoj Evropi, University press, Sarajevo, 2021)
Omer Hamzić
PDF
823-830
USMENA POEZIJA KAO MEDIJ KULTURALNOG PAMĆENJA BOŠNJAKA (Sead Šemsović, Usmena poezija Bošnjaka, Slovo bosansko, Sarajevo, 2021)
Ibnel Ramić
PDF
831-838
SLOŽENOST CRKVENO-DRŽAVNIH ODNOSA U UVJETIMA VJERSKE, NACIONALNE I POLITIČKE HETEROGENOSTI [Krize, sukobi i solidarnost u perspektivi crkvene povijesti (od srednjega vijeka do suvremenosti), Zbornik radova s V. kongresa hrvatskih povjesničara. Zadar, 6.–9. listopada 2016. godine, Ana Biočić (ur.), Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2021]
Nikola Čiča
PDF
839-846
DRUŠTVENI ZNAČAJ FILMA I FILM KAO PREGNANTNA SOCIOLOŠKA TEMA [Nemanja Đukić (ur.), Film i identitet: Istraživanje društveno-političke upotrebe filma, Univerzitet u Banjoj Luci - Fakultet političkih nauka, Banja Luka, 2021]
Stefan Elezović
PDF
847-850
TEMELJITO ISTRAŽIVANJE DINASTIČKOG IDENTITETA SLAVNE BOSANSKE VLADARSKE OBITELJI (Emir O. Filipović, Kotromanići: Stvaranje i oblikovanje dinastičkog identiteta u srednjovjekovnoj Bosni, Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Sarajevo, 2022)
Ibrahim Kabil
PDF
851-858
INSPEKCIJSKI NADZOR U JAVNOJ UPRAVI: VRSTE, FUNKCIJE I SANKCIJE (Emir Mehmedović i Selma Stojanović, Inspekcije i inspekcijski nadzor, organizacija, nadležnost, postupak, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet za upravu, 2022)
Rijad Delić
PDF
859-864
ANTICIPATIVNA I UVJERLJIVA APOLOGIJA KAPITALIZMA [Ayn Rand, Kapitalizam: nepoznati ideal, (prev. Damir Ovčina), Impruva, Sarajevo, 2022]
Zijad Džafić
PDF
865-868
PROTIV NORMALIZACIJE NASILJA: IZAZOVI ZA TRANSFORMATIVNU PROIZVODNJU ZNANJA NA BOSANSKOHERCEGOVAČKIM UNIVERZITETIMA (Amer Osmić, Lejla Osmić, Sanela Šadić, Amila Ždralović, Enita Čustović, Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje u visokom obrazovanju – između teorije i prakse, Fakultet političkih nauka – Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2022)
Jasmina Husanović
PDF
869-874
KARIKA KOJA JE NEDOSTAJALA U VALORIZACIJI ŽIVOTA I DJELA ISAKA SAMOKOVLIJE (Husref Tahirović, Dr. Isak Samokovlija – Život u bijelom mantilu, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2022)
Mirsad Hodžić
PDF
875-882
POUZDAN NAUČNI ORIJENTIR U DINAMIČNIM BOSANSKOHERCEGOVAČKIM TOKOVIMA KONTEMPORARNOG DRUŠTVENOG RAZVOJA [Adnan Džafić, Jusuf Žiga, Šaćir Filandra (ur.) Bosanskohercegovačko društvo i suvremenost – Prilozi za sociologiju bosanskohercegovačkog društva, Univerzitet u Sarajevu - Fakultet političkih nauka, 2023]
Senad Arnaut
PDF
883-886
NOVO KNJIŽEVNOKRITIČKO I IMAGOLOŠKO TUMAČENJE OSTAVŠTINE JAGODE TRUHELKE (Katarina Ivon, Jagoda Truhelka: Poetika na margini, Naklada Ljevak, Zagreb, 2023)
Ajla Demiragić
PDF
887-892
REFORMA OBRAZOVANJA: NAŠ PUT UČENJA (Hajrudin Neradin, Edita Fajić, Alina Karović-Rahimić, Monika Lika i Eldina Dizdar, Nastavni kurikulum, ishodi i strategije za prvu trijadu osnovne škole, Bosanska knjiga, Sarajevo, 2023)
Lejla Kafedžić
PDF
893-896
FUNKCIONALNO POVEZANA CJELINA TEORIJSKOG RAZUMIJEVANJA I PRAKTIČNIH ASPEKATA FORENZIČKE REVIZIJE I FINANSIJSKIH PREVARA (Edin Glogić, Erdin Hasanbegović, Semina Škandro, Forenzička revizija i finansijske prevare, FINRA, Tuzla, 2023)
Adem Azapagić
PDF
897-902
(DIS)KONTINUITETI POLITIKA ŽALJENJA U IME POLITIKA PROMJENA (Zlatko Kramarić, (Dis)kontinuiteti ili ponavljanje povijesti, Meandarmedia, Zagreb, 2023)
Šeherzada Džafić
PDF
903-908
VREMEPLOV KROZ HISTORIJU OSMANSKE MINIJATURE I DEMISTIFIKACIJA TABUA O FIGURALNOM SLIKARSTVU U ISLAMSKIM KULTURAMA (Putovanje boja kroz vrijeme: izložba u čast 20 godina Odsjeka za turski jezik i književnost, Filozofski fakultet u Tuzli, maj 2023)
Haris Dervišević
PDF
909-912