Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1(14) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS Interdisciplinarity of Sapir-Whorf Hypothesis Abstract   PDF
Azra Hodžić-Čavkić
 
Vol 7, No 2(19) (2022): Društvene i humanističke studije DHS Interdisciplinarity of Sociology and Social Work – Experiences and Perspectives Abstract   PDF
Midhat Čaušević, Asim Pandžić
 
Vol 3, No 2 (5) (2018): Društvene i humanističke studije DHS Internet Violence Among Teenagers Abstract   PDF
Jasmina Mehmedović
 
Vol 4, No 3 (9) (2019): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS Interpreting and Translation in Service of Social Inclusion: Interpreting and Translation in Public Services of Kingdom of Spain Abstract   PDF
Edina Spahić, Ivana Bošković
 
Vol 7, No 1(18) (2022): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS IZMEĐU LOJALNOSTI REŽIMU I PROAKTIVNOG VJERSKO-POLITIČKOG DJELOVANJA [Amir Duranović, Islamska zajednica u jugoslavenskom socijalizmu, Udruženje za modernu historiju / Udruga za modernu povijest (UMHIS), Sarajevo, 2021] Details   PDF
Adnan Jahić
 
Vol 7, No 3(20) (2022): Društvene i humanističke studije DHS James G. Ballard’s Urban Violence Quadrilogy - An Ecocritical Approach Abstract   PDF
Milena Škobo, Jovana Đukić
 
Vol 7, No 1(18) (2022): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS JEDINSTVO I RAZLIČITOST U ISLAMSKOJ UMJETNOSTI (Idham Mohammad Hanash, Teorija islamske umjetnosti: Estetski pojam i epistemička struktura, prevela Azra Mulović. Centar za napredne studije, Sarajevo, 2018) Details   PDF
Haris Dervišević
 
Vol 6, No 2(15) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS JEZIK U RALJAMA PRESKRIPTIVIZMA (Anđel Starčević, Mate Kapović, Daliborka Sarić: Jeziku je svejedno, Sandorf, Zagreb, 2019) Details   PDF
Amela Šehović
 
Vol 6, No 2(15) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS Judicial Review in Date Protection Cases in Bosnia and Herzegovina and Comparative Jurisdictions Abstract   PDF
Armina Čunjalo, Zlatan Omerspahić
 
Vol 7, No 1(18) (2022): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS Julien Breton: Maestro of Light Calligraphy Abstract   PDF
Haris Dervišević
 
Vol 6, No 4(17) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS KA POSTIZANJU I ODRŽANJU VITALNOSTI MODELA UČENJA STRANOG JEZIKA (Mirjana Matea Kovač, Govorna fluentnost u stranome jeziku, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Split, 2020) Details   PDF
Jelena Ilić Plauc
 
Vol 5, No 4(13) (2020): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS KA RAZUMIJEVANJU POSTSEKULARNOG DRUŠTVA (Religija i društvo u 21. stoljeću, Rusmir Šadić, ur., Centar za kulturu i edukaciju „Logos“ i Institut za društvena i religijska istraživanja, Tuzla, 2020.) Details   PDF
Danijel Tolvajčić
 
Vol 7, No 2(19) (2022): Društvene i humanističke studije DHS KA URODNJAVANJU VISOKOG OBRAZOVANJA (Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju: Koncepti, prakse i izazovi, priredile Dragica Vujadinović i Zorana Antonijević, Akademska knjiga, Novi Sad, 2019) Details   PDF
Medina Mujić
 
Vol 6, No 4(17) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS KAKO JE HUMO DIVANITI ZNAO – KNJIŽEVNOJEZIČNA I JEZIČNOHISTORIJSKA STUDIJA (Enisa Gološ, Ekspresivna leksika u Huminom djelu, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mostar, 2020) Details   PDF
Indira Šabić
 
Vol 1, No 1 (1) (2016): Društvene i humanističke studije DHS Kant’s Theory of History-the Opportunity of the Establishment of the World’s Civilization Abstract   PDF
Mirela Karahasanović
 
Vol 7, No 2(19) (2022): Društvene i humanističke studije DHS Kierkegaard’s View on Existence: From Denying the Other to the Longing for the Other Abstract   PDF
Adnan Sivić, Aleksandra Golubović
 
Vol 3, No 3 (6) (2018): Društvene i humanističke studije DHS Knowledge, Sign And Interpretation Abstract   PDF
Edin Pobrić
 
Vol 3, No 2 (5) (2018): Društvene i humanističke studije DHS KOMPOZITNA INTEGRALNOST BOSANSKOHERCEGOVAČKE KNJIŽEVNOSTI (VEDAD SPAHIĆ: KRUGOVI I ELIPSE - STUDIJE I OGLEDI O KNJIŽEVNIM IDENTITETIMA, BOSANSKA RIJEČ, TUZLA, 2017.) Details   PDF
Šeherzada Džafić
 
Vol 7, No 3(20) (2022): Društvene i humanističke studije DHS KONCEPT UNIVERZALNOG DIZAJNA ZA UČENJE – MODEL ZA TRANSFORMACIJU OBRAZOVANJA [Alvyra Galkiene, Ona Monkeviciene (eds.), Improving Inclusive Education through Universal Design for Learning, Springer Nature, 2021] Details   PDF
Anida Manko
 
Vol 7, No 2(19) (2022): Društvene i humanističke studije DHS KRITIČKO-KREATIVNA PEDAGOGIJA ZA GLOBALNE IZAZOVE I ALTERNATIVNE BUDUĆNOSTI (Anke Schwittay, Creative Universities: Reimagining Education for Global Challenges and Alternative Futures, Bristol University Press, Bristol, 2021) Details   PDF
Amina Smajović
 
Vol 6, No 2(15) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS KULTURALNI KONTRAPRODOR: SUČELJE MITA I POEZIJE (Amila Buturović, Kameni govornik: Stećci, prostor i identitet u poeziji Maka Dizdara, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske ˝Preporod˝, Zagreb, 2018) Details   PDF
Lamija Milišić
 
Vol 6, No 2(15) (2021): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS KULTURNO-MEMORIJSKA STUDIJA O ABDULAHU SALAHUDINU UŠŠAKIJU, DIVANSKOM PJESNIKU SA KRAJA 18. STOLJEĆA (Berin Bajrić, Mnemopoetika sufijskog pjesnika, Orijentalni institut, Sarajevo 2019.) Details   pdf   PDF
Ali Hasanović
 
Vol 2, No 1 (2) (2017): Društvene i humanističke studije DHS Language of Television News Abstract   PDF
Amer Džihana
 
Vol 5, No 4(13) (2020): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS Legal Subjectivity of International Organizations with Special Reference To the European Union Abstract   PDF
Nežla Borić, Ajna Jodanović
 
Vol 7, No 1(18) (2022): DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS Legal Vs Social Relationship Between Doctors and Patients Abstract   PDF
Harun Brkić, Emina Brkić
 
201 - 225 of 570 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>